IELS

 

IELS on OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring. IELSi (International Early Learning and Child Well-being Study) käigus uuritakse viieaastaste laste arengut ja oskusi. Uuring keskendub laste alusharidusele, kodusele taustale ja õpikeskkonnale ning laste varastele kogemustele haridusteel.

Uuring keskendub laste alusharidusele ning seda mõjutavale õpi- ja kasvukeskkonnale kodus ja lasteaias. Uuring sisaldab mitmeid varajase õppimise valdkondi: kognitiivseid oskusi (kirja- ja arvutamisoskus), eneseregulatsiooni oskusi (pidurdusvõime, töömälu ja mõtlemise paindlikkus) ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, ennekõike empaatiat (emotsioonide tuvastamine ja omistamine). Lapsed lahendavad uuringu raames mainitud valdkondade ülesandeid tahvelarvutil. Lapsevanemate ja õpetajate hinnangute alusel uuritakse lisaks ka laste tausta ja oskusi, sealhulgas laste prosotsiaalset ja mittesegavat käitumist ning usaldust.

2018. aastal toimus Eestis, Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides suuremahuline IELS uuringu põhiuuring, milles osales rohkem kui 7000 viieaastast last, lapsevanemad ja õpetajad.

Eestis osales uuringus rohkem kui 2100 last 200st lasteaiast ning ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat.

Lisaks panustas uuringusse 200 lasteaiapoolset koordinaatorit, kellest paljud osalesid ka laste oskuste hindamise läbiviijatena. Hindamise läbiviijatena oli kaasatud ka teisi haridustöötajaid ja seega kokku panustas selle õnnestumisse üle 300 haridustöötaja.

 

 

    Viimati uuendatud: 23. märts 2021