Eurydice

Eurydice on 38 Erasmus+ programmis osaleva riigi hariduskoostöö võrgustik, mille eesmärk on toetada hariduspoliitika kujundajaid, haridustöötajaid ja  uurijaid Euroopa tasandi info ja analüüsidega.
 

Eurydice koondab infot riikide haridussüsteemide ja -korralduse kohta kõigil haridustasemetel, sh

  • võrgustiku liikmesriikide haridussüsteemide andmebaas, mis sisaldab riikide haridussüsteemide ja hariduskorralduse põhjalikke kirjeldusi, infot iga riigi viimaste aastate tähtsamate haridusreformide kohta jpm;
  • võrdlevad raportid võrgustiku liikmesriikidele ühist huvi pakkuvatel teemadel, sh regulaarsed ülevaated riikide haridussüsteemide ülesehituse, kooliaasta ja akadeemilise kalendri, õpetajate palkade ning kohustusliku hariduse tunnijaotuse ja koolipäeva korralduse kohta;
  • uudised ja artiklid Eurydice raportite põhjal ja muudel aktuaalsetel haridusteemadel.

Regulaarsed ülevaated: 

Eurydice võrgustikust

Eurydice võrgustiku moodustavad 42 üksust, mis paiknevad kõigis 38 riigis, mis osalevad Erasmus+ programmis. Võrgustiku tööd koordineerib Hariduse, Audiovisuaalse Valdkonna ja Kultuuri Täitevasutus (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) (üksus A7 – eacea-eurydice@ec.europa.eu) Brüsselis.

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2022