Põhiharidus

Kõikidele Ukrainast tulevatele koolikohustusega lastele püüame koostöös kohalike omavalitsustega tagada esimesel võimalusel koolikoha.


Kui laps Eestisse saabub, siis saab lapsevanem teha kirjaliku avalduse kohalikule omavalitsuseleKohalik omavalitsus leiab lapsele koolikoha esimesel võimalusel. Lapsevanemaga võetakse ühendust ja koostöös leitakse lapsele sobivaim õppimisvõimalus ning koostatakse õppeplaan.

Viimati uuendatud: 14. märts 2022