Alusharidus

Lasteaias käimine ei ole Eestis kohustuslik. Alushariduse kättesaadavuse eest vastutab kohalik omavalitsus. Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada kõigile 1,5 kuni 7-aastastele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia lasteaias.


Lasteaia või -hoiukoha taotlemine algab kirjaliku avalduse esitamisega kohalikule omavalitsusele. Avalduse lasteaia- või hoiukoha taotlemiseks saate edastada digitaalselt allkirjastatult kohaliku omavalitsuse meiliaadressile. Kui digiallkirja võimalust ei ole, siis võite viia paberil allkirjastatud avalduse otse kohalikule omavalitsusele.

Kui lapsel ei ole dokumente, siis võetakse laps vastu lapsevanema või saatjata alaealise puhul last saatva isiku ütluste alusel ja dokumendid vormistatakse esimesel võimalusel.

Kui soovitud lasteaias või -hoius on vaba koht, siis võetakse laps vastu. Kui vaba kohta soovitud lasteaias või -hoius ei ole, selgitatakse, kuidas taotlusega edasi tegeletakse.

Lasteaias ja -hoius on lastele tagatud toitlustamine. Infot lasteaia ja -hoiuteenuse ning toidupäeva maksumuse ja toetuste kohta annab kohalik omavalitsus.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2022