Uurimistoetused

Uurimistoetus on peamine riigieelarvest rahastatav  konkurentsipõhine teadus- ja arendustegevuse toetamise meede.

Uurimistoetus on  positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus, sealhulgas järeldoktori teadustöö toetamiseks eraldatav toetus. Uurimistoetust taotletakse avalikul konkursil Eesti Teadusagentuuri kehtestatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud tingimustel ja korras. Uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist.

Uurimistoetused jagunevad:
1. Personaalne uurimistoetus
2. Arendusgrant
3. Institutsionaalne uurimistoetus

Personaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus. Personaalsed uurimistoetused on suunatud teadlaskarjääri erinevatele etappidele.

Antakse välja kolme tüüpi personaalseid uurimistoetusi:

  • järeldoktori grant on uurimistoetus Eestis doktorikraadi omandanud isikutele teadlaskarjääri alustamiseks välisriigi tugevate teadusasutuste ja uurimisrühmade juures.
  • stardigrant on uurimistoetus esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlastele iseseisva karjääri alustamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomiseks ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamiseks.
  • rühmagrant on uurimistoetus teadlastele iseseisva teadlaskarjääri jätkamiseks Eesti teadus- ja arendusasutuses, teadustöö kõrge taseme tagamiseks, tugeva teadusrühma juhtimiseks ja järelkasvu (sh doktorantide) kaasamiseks.

Lähem info Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Arendusgrant on konkurentsipõhine uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Arendusgrandi eesmärgiks on eksperimentaalarendusprojektide toetamise kaudu edendada tehnoloogia siiret, teadustulemuste rakendamist ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju. Esimene taotlusvoor toimus 2019. aastal.

Lähem info Eesti Teadusagentuuri koduleheküljel.

Institutsionaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku infrastruktuuri ajakohastamiseks, täiendamiseks ning ülalpidamiseks eraldatav toetus. Alates 2016. aastast institutsionaalsete uurimistoetuste konkursse enam ei korraldata.

 

Viimati uuendatud: 5. juuni 2020