Doktorikoolid

Doktorikoolide läbiviimise eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine ning doktoriõppe vastavuse tagamine tööturu vajadustele. Doktorikoolide peamine alustingimus on kohustus viia doktorikoolide kaudu tegevusi ellu mitme asutuse koostöös.

Doktorikoolide kaudu toetatakse muuhulgas:

 • doktorantidele ja nende juhendajatele suunatud tegevusi;

 • doktoriõppe rahvusvahelistumist;

 • erialade ja sektoritevahelise koostöö tugevdamist;

 • erialade vahelise Eesti teaduskeele ja terminoloogia arendamist;

 • doktorikoolide ja valdkondade üleste tegevuste koordineerimist ja koostööd.

Doktorikoolid on projektipõhised ja toetatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

 

Eestis tegutsevad doktorikoolid ja nendega seotud ülikoolid:

 

 • Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Eesti matemaatika ja statistika doktorikool (TÜ, TTÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool
 • Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool (TTÜ, EMÜ, vastutv ülikool: Tallinna Tehnikaülikool)
 • Energia- ja geotehnika doktorikool (TTÜ, EMÜ, vastutav ülikool: Tallinna Tehnikaülikool)
 • Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (TÜ, TTÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (TÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tallinna Ülikool)
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (TÜ, TTÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tallinna Tehnikaülikool)
 • Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (TÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Kliinilise meditsiini doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (TÜ, TLÜ, EKA, EMTA, vastutav ülikool: Tallinna Ülikool)
 • Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (TÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)
 • Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool)

Kontaktid ja täiendav info toetatud doktorikoolide kohta asub SA Archimedese kodulehel.

Haridus- ja teadusministri määrus „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2017