Koolitajale

Täienduskoolitusasutuse majandustegevusteate esitamine või tegevusloa taotlemine


Alates 2015. aastast kehtima hakanud täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt ei ole enam vaja taotleda koolitusluba, selle asemel on soovijatel võimalik esitada majandustegevusteade.

Mootorsõidukijuhi koolitust korraldavad isikud ja asutused, eesti keele tasemeeksami tegemiseks  ettevalmistavat eesti keele õpet korraldavad isikud ja asutused, turvatöötaja õppe korraldajad ning vedurijuhi koolituse korraldajad peavad taotlema tegevusloa.

Juhime tähelepanu, et riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest ning struktuurifond vahenditest on lubatud rahastada üksnes tegevusluba omava või majandustegevusteate esitanud täienduskoolitusasutuse läbiviidavat koolitust.

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade elektrooniliselt portaalis edu.ee, avalikustades õppekavarühmad, asutuse kontaktandmed ja veebilehe aadressi. Majandustegevusteate esitamiseks tuleb end portaali sisenedes ID-kaardi, mobiil-ID või smart-IDga autoriseerida. Teate esitamise võimaluse leiate oma töölaualt. 

Majandustegevusteate registreerimise ja tegevusloaga võtate kohustuse täita täiskasvanute koolituse seadust ning esitada iga kalendriaasta kohta tegevusnäitajad hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 31. märtsiks.

Täienduskoolitusasutusele mõeldud juhendmaterjali leiate siit

EPALE – Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond


Koolitajate koostöö edendamisele aitab kaasa Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Veebikeskkonna ja EPALE riiklike tugikeskuste võrgustiku eesmärk on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanute koolitajate kogukond ja parandada täiskasvanuõppe kvaliteeti ning kättesaadavust Euroopas. Keskkonnal on üle 70 000 kasutaja üle kogu Euroopa.

EPALEst leiab täiskasvanuhariduse valdkonnaga seotud uudiseid ja infot erinevate sündmuste kohta, saab lugeda või ise kasutajana lisada artikleid, blogipostitusi, uuringuid. EPALEs on olemas tööriist, mis aitab otsida partnereid oma ideede ja projektide elluviimiseks. Samuti saab luua või osaleda praktikakogukondades ehk niinimetatud teemapõhistes foorumites. 

Täiskasvanute koolitaja kutse
 

Täiskasvanute koolitaja on täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Koolitajatele ei ole spetsiifilisi kvalifikatsiooninõudeid täienduskoolituse mitmekesisuse tõttu kehtestatud. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine ei ole Eestis kohustuslik, küll aga nõuavad paljud koolituse hankijad nõuavad järjest enam kutsetunnistuse olemasolu, mis viitab koolitaja kvaliteedile.

Täiskasvanute koolitaja kutsete andmise õigus on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras kuni 24.04.2022. Rohkem infot täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisest leiate Andrase kodulehelt.

Koolitaja kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida kutseregistrist.

 

Viimati uuendatud: 25. mai 2021