Välislepingud

Eesti Vabariigi välissuhtlemist reguleerib välissuhtlemisseadus, mille kohaselt eristatakse välislepinguid ja ametkondlikke välislepinguid. Ametkondlik välisleping sõlmitakse asutuse, välisleping aga Eesti Vabariigi või Vabariigi Valitsuse nimel. 

Haridus- ja teadusvaldkonna lepingute puhul on enamasti tegemist raamlepingutega, millega pooled tahavad teha koostööd ja kinnitavad head tahet ning soovi: 

  • toetada otsekontaktide loomist mõlema riigi haridus- ja teadusasutuste vahel
  • vahetada üliõpilasi, lektoreid ja hariduseksperte ning pakkuda stipendiume
  • osaleda vastastikku konverentsidel, seminaridel ja teistel haridusalastel üritustel
  • vahetada trükiseid ja informatsiooni haridussüsteemi, aga ka diplomite ja kraadide tunnustamise kohta
  • toetada vastastikust keele ja kultuuri tundmaõppimist
 

Haridus- ja teadusvaldkonna välislepingud on sõlmitud järgmiste riikidega:

 

Ameerika Ühendriigid, Armeenia, Aserbaidžaan, Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Egiptus, Filipiinid, Gruusia, Hiina, Hispaania, Horvaatia, Iisrael, India, Indoneesia, Itaalia, Kanada, Kasahstan, Korea Vabariik, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Mehhiko, Moldova, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Sri Lanka, Suurbritannia, Tai, Tšehhi, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ungari, Venemaa.

Stipendiumid

 

Osade lepingute raames korraldavad Eesti ja välisriigid üliõpilas- ja teadlasvahetust, pakkudes stipendiume nii Eesti kui välisriikide üliõpilastele, õppejõududele ja teadlastele. Alates 2015. aastast pakub Eesti välislepingute stipendiume riikliku välisüliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumide programmi alusel. Stipendiume vahendab Haridus- ja Noorteamet.

 
RIIK LEPINGU NIMETUS

Ameerika Ühendriigid

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe
Vastu võetud 11.12.2008, kehtib kümme aastat, poolte kirjalikul kokkuleppel võib lepingut pikendada järgmiseks kümneaastaseks perioodiks.

Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Ameerika Ühendriikide riigidepartemangu vahel Fulbrighti akadeemilise vahetusprogrammi kohta
Allkirjastatud 19.02.2015, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.


Araabia Ühendemiraadid

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Araabia Ühendemiraatide Haridusministeeriumi vastastikuse mõistmise memorandum haridusvaldkonnas 
Allkirjastatud 13. detsembril 2021, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Armeenia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Armeenia Vabariigi valitsuse haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe
Allkirjastatud 22.09.2014, pikeneb viie aasta kaupa.

Aserbaidžaan

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Aserbaidžaani Vabariigi Haridusministeeriumi vaheline haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe
Allkirjastatud 07.04.2010, kehtib viis aastat ja pikeneb automaatselt järgmiseks viieks aastaks.

Belgia

Eesti Vabariigi ja Flandria Valitsuse vaheline koostööprogramm aastateks 2015-2018 Eesti Vabariigi ja Flandria Valitsuse vahelise koostöölepingu rakendamiseks
Allkirjastatud 14.05.2014.

Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia Prantsuskeelse Kogukonna ja Vallooni Piirkonna koostöökokkuleppe täitmise alalise ühiskomisjoni neljanda istungi protokoll aastateks 2015–2018
Allkirjastatud 07.07.2015.

Brasiilia
Eesti Vabariigi valitsuse ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vaheline kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 09.11.2000, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Bulgaaria

Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse haridus-, teadus- ja kultuurikoostöö kokkulepe
Vastu võetud 01.03.2004, sõlmitud määramata ajaks.

Egiptus

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe
Vastu võetud 09.04.1996, sõlmitud määramata ajaks.

Filipiinid

Eesti Vabariigi valitsuse ja Filipiini Vabariigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 21.06.2005, sõlmitud viieks aastaks, pikeneb automaatselt sama aja võrra.

Gruusia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö kokkulepe
Vastu võetud 12.10.2004, sõlmitud määramata ajaks.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Innove vaheline üldhariduskoostöö vastastikuse mõistmise memorandum (inglise keeles)
Allkirjastatud 14.05.2015, kehtiv kuni 31.12.2016

Hiina

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline teadus- ja tehnikaalase koostöö leping
Vastu võetud 20.04.1992, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping
Vastu võetud 03.09.1993.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Hiina Rahvavabariigi Haridusministeeriumi vaheline koostööprogramm aastateks 2017-2022
Allkirjastatud 08.05.2017, kehtiv kuni 31.12.2022, kuid pikeneb automaatselt uue programmi allkirjastamiseni.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Hiina Rahvavabariigi Haridusministeeriumi vaheline kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kokkulepe
Allkirjastatud 27.04.2015, kehtiv viis aastat.
 

Hispaania

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi haridus-, kultuuri- ja teaduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 10.07.2007, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Horvaatia

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Horvaatia Vabariigi Valitsuse vaheline teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusalase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 21.02.2000, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Iisrael

Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping
Vastu võetud 12.07.1993, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Iisraeli Riigi Valitsuse vaheline haridus-, teadus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordikoostöö programm aastateks 2012-2015
Allkirjastatud 12.11.2012, kehtiv kuni 31.12.2015. 

India

Eesti Vabariigi Valitsuse ja India Vabariigi Valitsuse vaheline tehnilise ja majandusliku koostöö leping
Vastu võetud 14.10.1993, pikeneb automaatselt iga aasta järel.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja India Vabariigi Valitsuse vaheline koostöökokkulepe kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, kunsti, massimeedia, turismi ja noorsooasjade valdkonnas
Vastu võetud 15.10.1993, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja India Vabariigi Valitsuse vaheline teadus-, tehnoloogiaalase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 05.02.1999, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning India Vabariigi Inimressursside Arengu Ministeeriumi vaheline hariduskoostöö vahetusprogramm
Allkirjastatud 15.10.2013, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning India Vabariigi Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi vaheline biotehnoloogiakoostöö vastastikuse mõistmise memorandum
Allkirjastatud 14.10.2013, kehtib viis aastat.

Indoneesia

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Indoneesia Vabariigi Valitsuse kultuurikoostöö kokkulepe
Vastu võetud 15.04.2002, sõlmitud määramata ajaks.

Itaalia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koosöö leping
Vastu võetud 15.04.1998.

Kanada

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkulepe
Allkirjastatud 14.12.2009, sõlmitud määramata ajaks.

Kasahstan

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkulepe
Vastu võetud 07.09.2009, sõlmitud määramata ajaks.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kasahstani Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe
Allkirjastatud 07.09.2009, sõlmitud viieks aastaks, pikeneb automaatselt järgmiseks kümneaastaseks perioodiks.

Korea Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline haridus-, teadus- ja kultuurikoostöökokkulepe
Vastu võetud 25.06.2001, sõlmitud määramata ajaks. 

Kreeka

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 24.05.1999.

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse haridus- ja kultuurikoostöö programm aastateks 2005, 2006 ja 2007
Allkirjastatud 15.06.2005, pikeneb automaatselt uue programmi allkirjastamiseni.

Küpros

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöökokkulepe
Allkirjastatud 08.01.2004, kehtib viis aastat ja pikeneb automaatselt järgnevaks viieks aastaks. 

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse majandus-, teadus-, tehnika- ja tööstuskoostöökokkulepe
Vastu võetud 30.10.2000, pikeneb automaatselt. 

Läti

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Läti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Läti õpilastele võimaluste loomiseks õppimiseks Valgamaa Kutseõppekeskuses
Allkirjastatud 29.09.2011.

Leedu

Läti

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Läti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Leedu Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vaheline leping üliõpilaste, teadustöötajate ja õppejõudude vahetuseks
Allkirjastatud 29.12.2011, kehtib kuni 31.12.2016.


Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi, Läti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Leedu Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vaheline kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonikoostöö vastastikuse mõistmise memorandum
Allkirjastatud 13.11.2012, kehtib kuni 31.12.2020.

Mehhiko

Eesti Vabariigi valitsuse ja Mehhiko Ühendriikide valitsuse haridus-, kultuuri ja spordikoostöö kokkulepe
Vastu võetud 28.09.2005, pikeneb automaatselt kümne aasta kaupa.

Moldova

Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse haridus-, kultuuri-, noorte- ja spordikoostöö kokkulepe
Vastu võetud 19.10.2011, sõlmitud määramata ajaks.  

Poola

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahel koostööst kultuuri ja teaduse valdkonnas
Vastu võetud 02.07.1992.

Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi ja Poola Vabariigi Haridusministeeriumi vaheline koostööleping hariduse valdkonnas aastateks 1995-1997
Allkirjastatud 23.03.1995. 

Portugal

Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostöökokkulepe
Allkirjastatud 12.05.2003, pikeneb automaatselt viie aasta kaupa.

Prantsusmaa

Eesti-Prantsuse üliõpilaste vahetusprogramm aastateks 2006-2008
Allkirjastatud 16.02.2006, pikeneb automaatselt uue programmi allkirjastamiseni.

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri ning Prantsuse Vabariigi välis- ja Euroopa asjade ministri vaheline kokkulepe Eesti-Prantsuse programmi „Parrot“ ühiste teadusprojektide kohta
Allkirjastatud 10.03.2011, kehtib kaks aastat, pikeneb automaatselt järgmiseks kaheks aastaks. 

Saksamaa

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline kultuurikoostöö leping
Vastu võetud 29.04.1993, pikeneb viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe Saksa õpetajate lähetamise kohta Eesti koolidesse
Vastu võetud 28.04.1993, sõlmitud määramata ajaks.

Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi ja Nordrhein-Westfaleni Liidumaa Kultuuriministeeriumi ühisavaldus kultuuri- ja haridusalase koostöö kohta
Allkirjastatud 03.04.1995.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline nõustamise ja koostöö raamleping
Vastu võetud 28.02.1997, pikeneb ühe aasta kaupa. 

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline koolikoostöö kokkulepe
Sõlmitud 03.06.2002, jõustunud 04.08.2010, pikeneb kuue aasta kaupa.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Saksamaa Liitvabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum koostööks teaduse, tehnoloogia ja hariduse valdkondades
Allkirjastatud 06.05.2003.

EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeeriumi ühisavaldus haridus-, teadus- ja uurimisalase koostöö kohta
Allkirjastatud 2003. aastal. 

Sloveenia

Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vaheline hariduse-, kultuuri-ja teadusealase koostöö leping
Vastu võetud 05.11.1993, pikeneb viie aasta kaupa.

Sri-Lanka

Eesti Vabariigi valitsuse ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 29.01.2004, sõlmitud viieks aastaks, pikeneb järgmiseks viieks aastaks. 

Soome

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridus- ja Kultuuriministeeriumi vaheline IKT hariduses kasutamise vastastikuse mõistmise memorandum (nn hariduspilve memorandum)
Allkirjastatud 29.01.2014, kehtib kuni 31.12.2020.

Suurbritannia

Ühisavaldus Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi ja Ühendatud Kuningriigi Haridus- ja Tööministeeriumi vahelise haridus- ja koolitusalase koostöö kohta
Allkirjastatud 15.08.2000.

Eesti Vabariigi valitsuse ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vaheline hariduse-, teaduse- ja kultuurialase koostöö leping 
Vastu võetud 18.07.1996.

Tai

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 25.09.2012, sõlmitud määramata ajaks.

Tšehhi

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tšehhi Vabariigi Haridus-, Noorsoo- ja Spordiministeeriumi vaheline koostöö kokkulepe hariduse, teaduse ja noorsootöö valdkonnas aastateks 2009-2012
Allkirjastatud 04.05.2009, pikeneb uue lepingu allkirjastamiseni.

Tuneesia
Eesti Vabariigi valitsuse ja Tuneesia Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordikoostöö kokkulepe
Koostatud 27.01.2005, jõustunud 21.02.2007, sõlmitud määramata ajaks. 

Türgi

Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordialase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 13.07.1994, pikeneb viie aasta kaupa. 

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö programm
Allkirjastatud 06.09.2005, pikeneb automaatselt.

 

Ukraina

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 15.03.1994, pikeneb viie aasta kaupa.

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikusest tunnustamisest
Vastu võetud 06.02.1996

Protokoll Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi ja Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelise koostöö kohta
Allkirjastatud 04.01.2002.

Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ukraina Noorte- ja Spordiministeeriumi vahel noortepoliitika alal tehtava koostöö kohta
Allkirjastatud 22.05.2018

Ungari

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkulepe
Vastu võetud 28.04.1994, pikeneb viie aasta kaupa.

Venemaa

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse hariduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 21.10.1994, pikeneb automaatselt.

Vietnam

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe
Vastu võetud 22.11.2019

 

Viimati uuendatud: 1. aprill 2022