Lähtetoetus


Lähtetoetus on esimest korda üldhariduskooli või kutseõppeasutusse (edaspidi kool) tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile makstav toetus. Lähtetoetuse eesmärgiks on toetada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) kooli tööle asumist ning tõsta õpetajakutse atraktiivsust

Taotluse vorm 

Taotlusi lähtetoetuse saamiseks võtab vastu ja menetleb Haridus- ja Noorteamet.

Õpetaja või tugispetsialisti lähtetoetuse taotlust saab esitada elektrooniliselt sisenedes haridusportaali www.edu.ee (töölaud-> taotlused-> õpetaja lähtetoetuse taotlus). Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

 

 

Taotluse esitamiseks peavad õpetajana või tugispetsialistina töötamise ning õppeasutus(t)e lõpetamise andmed olema kantud Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS). Töötamise andmed on haridusportaalis www.edu.ee autenditud kasutajale nähtavad „Õpetan“ ning lõpetamise andmed „Õpingud“ menüüpunkti all. Haridus- ja Noorteamet võrdleb andmeid EHISes olevate andmetega või esitab need vajadusel kontrollimiseks pädevatele asutustele või isikutele. Kui töötamise või õpingute andmeid on vaja EHISes korrigeerida, tuleb taotlejal pöörduda andmeid esitanud õppeasutuse poole. Kui korrigeerida on vaja Eksamite Infosüsteemist pärinevaid eesti keele tasemeeksami tunnistuse andmeid, tuleb taotlejal kirjutada e-posti aadressil eis@harno.ee.

Rohkem informatsiooni lähtetoetuse taotlemise tingimuste kohta leiate Haridus- ja Noorteameti veebilehelt: https://harno.ee/kooli-opetajate-ja-tugispetsialistide-lahtetoetus.

Küsimuste korral kirjutage aadressil lahtetoetused@harno.ee.

 

Viimati uuendatud: 30. märts 2022