Kutse andmine

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist ei toimu enam üldhariduskoolide õpetajate atesteerimist, vaid taotleda saab õpetaja kutset.

Sarnaselt kutseõpetajatega on üldhariduskoolide õpetajatel võimalik taotleda kutset ning tõendada oma pädevusi ja kujundada isiklikku ametialast arengut kutsestandardites kirjeldatud kompetentside alusel.

Kutsestandard kirjeldab edukaks kutsetegevuseks vajalikke teadmisi, oskuseid, kogemusi ja hoiakuid.

Standardid on alguseks kutse omistamisel ning tööturu vajadustele vastavate õppekavade ja täienduskoolitusprogrammide koostamisel.

Eesti õpetajahariduse arendamisel on kokku lepitud, et õpetaja kutsestandardid on koolitusprogrammide aluseks nii õpetaja esmaõppel, kutseaastal kui ka täienduskoolituses.

Kutsestandardid on välja töötatud Kutsekoja, õpetajate, koolijuhtide, ülikoolide, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste partnerite koostöös. Kutsestandardid on kinnitanud Hariduse Kutsenõukogu.

Kutseõpetaja kutse andjaks on Tallinna Ülikool õpetaja kutse andjaks Eesti Õpetajate Liit

Kutseõpetajate kutsestandardid

 

Õpetaja kutsestandardid

 

Viimati uuendatud: 5. juuni 2020