Sa oled siin

Õpetaja

Õpetaja on seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja. Õpetaja roll on toetada iga õppija arengut.

2014/2015 õppeaastal oli Eestis 24 693 inimest, kes on valinud õpetajaks olemise oma elukutseks. Neist 2 283 töötab kutsekoolides, 8 081 lasteaedades ja 14 329 üldhariduskoolides.

Õpetaja kutse, õpetajate professionaalne areng, vääriline töötasu ja õpetaja ametikoha väärtustamine – need on perioodil 2014-2020 Eestis prioriteetsed teemad.

 

 

Pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programm

Programmiga seatakse valdkonna arengusuunad ning panustatakse elukestva õppe strateegia ellu viimisesse.

Programmi eesmärgiks on viia õpetajate ja haridusasutuste juhtide hindamine ja arendamine vastavusse õppija vajadusi arvestava, loovust ja innovaatilisust arendava õpikäsitusega.

Eesmärki täidetakse meetmete abil:

  • Õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppesüsteemi kujundamine, sh kompetentsikeskuste väljaarendamine õpetajakoolituse ning kasvatusteaduste arengu eest vastutavate ülikoolide juures. 
  • Õpetaja ja haridusasutuse juhi ameti atraktiivsuse suurendamine ja väärtustamine.  

 

 Juhendmaterjalid

 

Viimati uuendatud: 9. september 2015