Noorsootöö rahastamine

Noorsootöö rahastamine kohaliku omavalitsuse eelarvest toimub vastavalt linna või valla arengukavas kinnitatud tähtsamatele suundadele ning nendega seotud ülesannetele ja tegevustele.

Peamiselt sisaldavad need kohalike noorteprogrammide ja -projektide, nagu noortelaagrid, spordivõistlused, koolide huvitegevus jms, rahastamist ning noorteühingute toetamist. Selleks viiakse läbi projektikonkursse või sõlmitakse leping konkreetse tegevuse elluviijaga.

Kohalik omavalitsus on sageli ka huvikoolide (muusika-, spordi-, kunsti, loodus- jm koolid) ning noortekeskuste ülalpidaja, rahastades nii hoonete haldus- ja personalikulusid kui ka noorte osalemist nende tegevustes.

Riigieelarvest rahastatakse tegevusi, millega taotletakse laiemat üleriigilist mõju noorsootöös. 

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus omavalitsustele
Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Omavalitsustel tuleb tagada huviharidus ja -tegevus vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia. Täpsem info

 

Toetus huvialade esindusühingutele
Täiendavalt toetab riik huvialavaldkondade esindusühinguid, selleks et arendada huvialavaldkondade kvaliteeti noorte huvihariduses ja -tegevuses. Toetust saab igal huvialal üks esindusühing tervikuna ehk toetus võimaldab arendada huvialavaldkonda sisuliselt, luua ja arendada metoodikaid, korraldada koolitusi, arendada võrgustikutööd. Täpsem info

Eraldi programm on loodud ka osalusvõimaluste toetamiseks.

Euroopa Liidu vahendite abil viib Haridus- ja Noorteamet ellu programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest viiakse aastatel 2015-2023 ellu tegevusi toetuse andmise tingimuste  "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.".

Aastatel 2014–2020 viidi Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ellu tegevusi toetuse andmise tingimuste „Noorsootöötajate koolituse arendamine“ raames ning aastatel 2013–2017 viidi ellu Euroopa Majanduspiirkonna programmi "Riskilapsed ja -noored". Programmi rakendas Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi tulemusi tutvustav video on leitav siit.

 

Viimati uuendatud: 6. jaanuar 2022