Kvalifikatsioonid

Kvalifikatsioon on ametlikult  tunnustatud kompetentsus ehk pädevus, millega kaasnevad teatavad õigused ja kohustused.

 

Kvalifikatsioonid jaotuvad:

  • formaalhariduslikud kvalifikatsioonid -
    üldharidus (põhi- ja gümnaasiumiharidus), kutseharidus, kõrgharidus;
  • kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed

Iseseisvana kirjeldatav ja hinnatav osa kutsekvalifikatsioonist on osakutse.  Rohkem infot kutsete ja osakutsete kohta saab kutseregistrist.

 

 

Viimati uuendatud: 10. aprill 2020