Vaktsineerimine

Kõige värskem info vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee

COVID-19 vaktsiin vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks.

10.-23. jaanuar toimub kampaania "Kolmega on kindlam", mille eesmärk on kutsuda COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki neid, kellel on aeg teha tõhustusdoos. Selleks suurendatakse märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulka. Lisanduvad ka uued etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktid, mis asuvad enamasti kaubanduskeskustes ning on avatud õhtuti ja nädalavahetustel. Loe rohkem siit.

NÕUSOLEKUVORMID VAKTSINEERIMISEKS 

Lapsevanemale/eestkostjale: eestikeelne; venekeelne; ingliskeelne

Kool peab oma andmekaitsetingimusi testimisel saadud andmete töötlemisega seonduvalt ja Andmekaitse Inspektsiooni nõudest tulenevalt täiendama, kui vastav regulatsioon puudub. Nõusolekuvormil on viide, et töötlemise kohta saab infot kooli andmekaitsetingimustest.

 • Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineerimine ei pruugi tagada täielikku kaitset, kuid vähendab oluliselt nii nakatumise kui ka raskelt haigestumise tõenäosust.
 • Täielikult vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena karantiini. See tagab vaktsineeritutele paremad võimalused nii õppetöös osalemiseks kui ka vaba aja veetmiseks.
 • Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast.
 • Vaktsineerimisvõimaluste info leiate veebilehelt vaktsineeri.ee.
 • Palume jälgida, et koolis ei väljendataks negatiivset suhtumist selle alusel, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata.
 • Üldharidus- ja kutsekoolides korraldavad alates õppeaasta algusest vaktsineerimist kooliõed, kes saavad õiguse lisaks õpilastele vaktsineerida personali ja vajadusel ka teisi kogukonnaliikmeid. 
  - Kooliõel on võimalik korraldada vaktsineerimine ise koolis kohapeal, kaasata tervishoiuteenuse osutaja või korraldada vaktsineeritavate jõudmine piirkondlikku vaktsineerimiskeskusse.
  - Täpsemad juhised edastas koolitervishoiuteenuse osutajatele Haigekassa: Juhised vaktsineerimise korraldamiseks koolis.
  - Kooliõdesid toetavad Haigekassa maakondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid: maakondlike koordinaatorite kontaktid.
 • Nagu teistegi vaktsineerimiste korral, vaktsineeritakse alaealisi haridusasutuses ainult vanema või eestkostja nõusolekul.
 • Kui vanem või eestkostja ei anna alaealisele vaktsineerimiseks nõusolekut, aga laps vaktsineerimist siiski soovib, võib kooliõde soovitada lapsele perearstiga konsulteerimist.
 • Ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides korraldavad vaktsineerimist õppeasutused koostöös tervishoiuteenuse osutajaga. Täpsem info on kättesaadav õppeasutustes.
 • Kõigis õppeasutustes tagatakse teiste inimestega kokku puutuvate töötajate ja õppurite nakkusohutus eelkõige:
  - läbi töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise tagamise,
  - SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või
  - töötajate testimise SARS-CoV-2 testiga
 • Asutuse juhil või tema poolt volitatud isikul on õigus küsida töötajalt ja õppurilt nakkusohutust kinnitavat vaktsineerimistõendit. Vaktsineerimistõendi puudumisel on õigus küsida  SARS-CoV-2 testi tulemust või suunata inimene testimisele.
 • Täpsemad konkreetses õppeasutuses kehtivad nõuded töötajatele kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” alusel.


Haridusasutuste töötajatele on toimunud kaks vaktsineerimise teemalist infotundi eesti ja vene keeles. 

11. veebruari eestikeelset infotundi saab järele vaadata Sotsiaalministeeriumi Youtube'i kanalist ning slaididega tutvuda allpool:

18. veebruari venekeelset infotundi saab järele vaadata Sotsiaalministeeriumi Youtube'i kanalist ning slaididega tutvuda allpool:


 

 

Viimati uuendatud: 18. oktoober 2022