Toetused

Toetuste jagamine toimub projektikonkursside alusel tavaliselt üks kord aastas. Haridusprojektide konkurssi viiakse läbi kaks korda kalendriaasta jooksul.
 

Konkursid

  • Haridusprojektide konkurss on suunatud väljaspool Eestit eesti keelt ja kultuuri säilitavate õppetööga seotud ja seda toetavate tegevuste toetamisele. Eelistatavalt toetatakse projekte, mille sihtrühmaks on kuni 19-aastased lapsed ja noored. Konkurss toimub kaks korda aastas.
  • Väliseesti arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm. Konkurss toimub üks kord aastas.
  • Väliseesti noorte suvised eesti keele ja meele laagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega. Laagreid korraldab programmi rahastamisel Integratsiooni Sihtasutus.
  • Rahvuskaaslaste programmi noortevahetusi on alates 2017. aastast korraldanud MTÜ Seiklejate Vennaskond.  Noortevahetus toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—26 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt, Eesti ajalugu, kultuuripärandit, Eesti edulugusid, tulevikuplaane ja Eesti riigijuhtimist. Noortevahetuses õpetatakse mitteformaalses keskkonnas eesti keelt ning tutvustatakse töö- ja õppimisvõimalusi Eestis. Projekti käigus luuakse toetusvõrgustik, et toetada väliseesti noorte naasmist kodumaale. Täiendav info ja kandideerimine.

 

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021