Rahvuskaaslaste programm

Rahvuskaaslaste programmidega toetati välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse. Rahvuskaaslaste programmid töötasid aastatel 2004-2008, 2009-2013 ja 2014-2020. 


Alates 2021. aastast vastutab rahvuskaaslaste poliitika tervikliku kujundamise eest Välisministeerium. Haridus- ja Teadusministeerium jätkab rahvuskaaslaste programmide raames tehtud tööd eesti keele õppe arendamisel ja korraldamisel välismaal ning see sisaldub teemana nii eesti keele arengukavas kui ka selle rakendustasandi dokumendis, milleks on keeleprogramm. Olulisemad eesti keele õppega välismaal seotud tegevused on: välismaa koolides eesti keele ja eesti keeles õpetamine, väliseesti noorte õpingute toetamine Eestis, väliseesti laste ja noorte Eestis toimuvad laagrid ning noortevahetused ning välismaal töötavate eesti keele õpetajate täienduskoolitused.

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021