Programmid

Keelepoliitika ellu viimiseks rakendatakse erinevaid riiklikke programme. Eesti keeletehnoloogia ning eesti keele ja kultuurimälu programmide kohta on lisainfo leitav teaduse alajaotusest.

Keeleprogrammid

Eesti terminitöö

Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise eesmärk on arendada eestikeelset terminivara, luua ekspertide võrgustik, kaasates valdkondlikke ja erialaseid terminikomisjone ning populariseerida terminitööd ja oskuskeelekorraldust laiemalt.

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammist „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtete (2019–2027)“ alusel. Seejuures peetakse oluliseks oskuskeele arendamist ja tulemuste jagamist avalikult, rahvusvahelist koostööd, terminikomisjonide toetamist ja terminikogukonna infovahetust.

Eestikeelsed kõrgkooliõpikud

Programmi eesmärk on väärtustada eesti teaduskeelt, saata ringlusse loodud terminivara ning toetada eesti keeles õpetamist kõrgeimatel õppeastmetel.
Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammist „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027“ alusel. See on jätkuks varasematele riiklikele programmidele „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 2008–2012“ ja „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“.

Programmi juhtkomitee:

  • Andero Adamson - juhtkomitee esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) keeleosakonna juhataja
  • Sigrid Vaher - HTM, kõrgharidusosakonna asejuhataja;
  • Martin Eessalu - HTM, teadusosakonna asejuhataja;
  • Sirli Zupping - HTM, keeleosakonna nõunik;
  • Kaisa Musting - HTM, alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert;
  • Priit Kulu - TTÜ, emeriitprofessor;
  • Liisi Lembinen - TÜ raamatukogu, arendusdirektor;
  • Aili Sandre - Eesti Keeletoimetajate Liit, tegevliige;
  • Arvi Tavast - Eesti Keele Instituut, direktor

Programmi koordineerib Eesti Keele Instituut.

Lisainfo

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programm

Programmiga laiendatakse Eesti huvi kandepinda ning tuuakse akadeemilise stuudiumi kaudu Eesti tundmise juurde haritud inimesi võimalikult paljudelt tegevusaladelt. Õppe sihtrühm on Eesti, eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas, eelkõige välisriikide ülikoolides õppivad tudengid, aga ka asukohariikide poliitikud, ametnikud, teadlased, ettevõtjad ning teised arvamusliidrid ja spetsialistid.
Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Hõimurahvaste programm

Soome-ugri keelesugulus on eestlaste rahvusliku identiteedi olulisemaid koostisosi, aidates muu hulgas mõtestada eesti keele ja kultuuri ajalugu ja nüüdisarengut. Hõimurahvaste programmi eesmärk on hõimurahvaste keelte ja kultuuride kestmine ja areng. Selleks toetatakse hõimurahvaste keelte ja kultuuride arendamist teadus-, kultuuri- ja haridustegevuse kaudu ning soodustatakse hõimurahvaste omavahelisi kontakte ja koostööd.

Hõimurahvaste keelte ja kultuuride arendamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammist toetusmeetme „Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027 alusel.

Programmi koordineerib Eesti Keele Instituut, kommunikatsiooni huvirühmadele aitab korraldada Fenno-Ugria Asutus MTÜ.

 

 

Viimati uuendatud: 17. oktoober 2022