Eestikeelsed õpetajad lasteaeda ja kooli

 

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja“ on mõeldud lasteaedadele ja koolidele, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.

Esimesed lasteaiarühmad liitusid projektiga 2018. a ja koolid 2020. a sügisel

Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti.

 

 

Loe ka uudist: Lasteaiad ja koolid saavad taas värvata eestikeelse lisaõpetaja

Lisainfo:

Svetlana Tsarjovasvetlana.tsarjova@hm.ee, tel 7350314

 

2021. aasta konkurss lasteaedadele ja koolidele projektis osalemiseks lõppes 28. aprillil. 

Konkursil osalemise tingimused, taotlusvormi ning üldinfo projekti kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.

 

  • Pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks. Projektiga liitunud õpetajad ning rühmameeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

  • Pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis"

2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2022