Keeleõppematerjalid

Eesti keele e-õpe
 

Keeleklikk - eesti keele algtaseme e-õppe kursus, mis algselt valmistati küll individuaalseks õppimiseks täiskasvanutele, kuid mida on õpetaja juhendamisel võimalik kasutada ka laste õpetamisel. Kursust saavad kasutada inglise ja vene keele baasil õppijad ning sellel on olemas õpetajatugi. See on senini kõige põhjalikum kursus, mis eesti keele praktiliseks õppimiseks on tehtud. Sisaldab 16 erinevat teemat ning üle 1000 erineva harjutuse.

Keeletee  – populaarse e-õppe kursuse Keeleklikk jätk, mida saavad kasutada inglise ja vene keele baasil õppijad millel on samuti olemas õpetajatugi. B1-taseme kursus hõlmab endas erinevaid osaoskusi (kirjutamine, lugemine, teksti mõistmine) ning sobib nii iseõppijale kui ka kursustel kasutamiseks.

Üleilmakool - pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida Eesti riiklikust õppekavast lähtuvatel nii eesti keele ja kirjanduse kui ka teiste õppeainete e-kursustel. Õppijatel on võimalik osaleda ka Skype-tundides.

Opiq – eestikeelsed digitaalsed põhikooli õppematerjalid.

E-Koolikott –  on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks, kust leiab alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjale.

Harjutustekogu - rohkem kui 130 harjutusest koosnev kogu on mõeldud II kooliastme eesti keele teemade kordamiseks ja teadmiste kinnistamiseks, kuid seda võib kasutada ka uue materjali õppimiseks. Kuna harjutused võimaldavad enesekontrolli, siis sobivad need ka  iseseisvaks tööks. Harjutused on jagatud teemarühmadesse ja järjestatud põhimõttel lihtsamalt keerulisemale.

Integratsiooni Sihtasutuse virtuaalraamatukogu  - on väravaks Integratiooni SA  toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot mitmete õppematerjalide kohta, mida on võimalik ka välismaal eesti keele õpetamiseks kasutada.

Eesti keele lootskursus – on 10-tunnine õppevahend 6-10aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele, mis põhineb I kooliastme riiklikul õppekaval. Tunnid lähtuvad eesti keele kui emakeele õppimise metoodikast. Kursus on loodud lastele eesti keele oskuse säilitamiseks ja arendamiseks.

Koolielu – sisaldab harjutusi erinevatel tasemetel õppijatele. Materjale on võimalik otsida õppekava alusel.

Miksike – pakub õppematerjale üldhariduskoolidele. Minu Miksikese paketis on süstematiseeritud ja ekspertide poolt üle vaadatud materjalid. Pakett sisaldab e-lehti, interaktiivseid harjutusi ja online-kontrolltöid. Lisaks õppematerjalidele pakub Miksike erinevaid online-ühisõppe teenuseid ja õppimise tuge.

Lastekas – kodulehel leidub meelelahutust ja eestikeelset keskkonda mudilastele ja suurematelegi: mänge, viktoriine, võistlusi. Lisaks saab lugeda 9-15aastastele mõeldud virtuaalajakirja Knups, mis vahendab uudiseid muusikast, maailmast, loodusest. Vt lisaks http://www.mudila.ee

Speakly  – Pakub internetipõhist võõrkeeleõpet ja sh ka eesti keele õpet.

Kõikidel välismaal eesti keelt õpetavatel õpetuskohtadel on programmi toel võimalik Eestist õppetöö läbi viimiseks tellida kvaliteetseid eestikeelseid õppematerjale. Tellimusi vormistab MTÜ Eesti Instituut üks kord aastas ning materjalidega on võimalik tutvuda digitaalses tellimiskeskonnas.

Erinevad õppematerjalid ja keeleressursid
 

Eesti Keele Instituudi keelenõuanne – tasuta keelenõu, mille raames vastatakse küsimustele, mis puudutavad eesti üldkeele kasutust.

E-Keelenõu – võimaldab ühispäringut erinevatest sõnaraamatutest ja teistest digitaalsetest keelallikatest.

Eesti õigekeelsussõnaraamat

Õigekeelsussõnaraamatu uued sõnad - selleks, et hoida ÕS ajakohasena, peavad koostajad sõnaraamatu täienduste loendit, tehes selle ka võrgus kättesaadavaks. Loend on tööversioon, mille najal valmib ÕSi järgmine trükk.

Tilde masintõlge – Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks valminud masintõlkeplatvorm, mis võimaldab eesti keele masintõlget erinevatesse sihtkeeltesse.

Tartu Ülikooli masintõlge – mis võimaldab eesti-inglise-eesti suunalist masintõlget.

Mitmekeelsuse trükis "Meie lapsel mitu keelt - abiks mitmekeelse lapse vanemale"

Valik e-keelemänge

 

Viimati uuendatud: 1. oktoober 2019