EdTech ettevõtted

Haridus- ja Teadusministeerium toetab haridusvaldkonna idufirmade (edtech) loomist ning nende loodud lahenduste kasutusele jõudmist koolides.


Koos Sihtasutus KredEx ja Startup Estoniaga toetab ministeerium 300 000 euroga iduettevõtetega seotud haridusinnovatsiooni.

Ühise panusega loovad ministeerium ja KredEx Eestisse soodsa kasvukeskkonna rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste haridusvaldkonna idufirmade tekkimiseks.

Kahe aasta jooksul:

  • aidatakse kaasa haridusinnovatsiooni laienemisele Eesti koolides,
  • arendatakse idufirmade ökosüsteemi,
  • luuakse tingimused vähemalt 20 uue haridusvaldkonna idufirma tekkeks,
  • toetatakse vähemalt 10 tegutsevat idufirmat,
  • aidatakse firmadel piloteerida uusi tooteid ja teenuseid
  • aidatakse firmadel siseneda rahvusvahelistele turgudele.


Lisaks sellele alustatakse regulaarse ülevaate koostamist haridusvaldkonna idufirmadest (ettevõtete ja töötajate arv, tööjõumaksud, investeeringud, koostööprojektid), kaardistatakse kitsaskohti, otsitakse võimalusi ning arendatakse partnerlussuhteid.

Haridus- ja Teadusministeerium ning KredEx toetavad kahe aasta jooksul haridusvaldkonna idufirmade arengut võrdselt 150 tuhande euroga, kokku 300 tuhande euro ulatuses.

Tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmist ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahast.

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2019