Digiõpikud

Nüüdsest on põnevas vormis digiõpikud kõigile põhikooliklassidele tasuta, mille tulemusel muutub õppimine interaktiivsemaks ja koolikotid kergemaks.

  • Uued tasuta digiõpikud laiendavad õppematerjalide valikut. Õpikud on saadaval nii eesti kui ka vene keeles.
  • Digiõpikud loovad võimalused õppimiseks just sobival ajal ja kohas, kus parasjagu võimalik või vajalik.
  • Digiõpik kergendab ka koolikotti: lapsed ei pea enam raskeid õpikuid ja muid õppematerjale kaasas kandma.  
  • Digiõpikud ei ole staatilised - neid täiendavad pidevalt nii õpilased kui õpetajad. Erinevalt paberõpikust saab digiõpikusse lisada märkeid ja õpikut muul viisil isikupärastada.

Digiõpikud on vaid üks osa õppimise muutumisest ja uuenemisest Eesti koolides. Koolidesse on juba jõudnud või peagi jõudmas tuhanded uued arvutid ja nutiprojektorid nii digiõpikute kasutamiseks kui ka nende abil uute ja põnevate oskuste õppimiseks. 

Digi kasutamine õppes aitab arendada õpilaste digipädevusi ning kujundada oskusi ja hoiakuid probleemide iseseisvaks lahendamiseks, ka isikliku nutiseadme abil.

Loe digipöördest lähemalt siit.

Tasuta digiõpikud on kõikidele põhikooliõpilastele kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

E-koolikott

E-koolikott on digiõppevara kasutamise soodustamiseks loodud digitaalse õppevara portaal. E-koolikott pakub õpetajatele võimalust ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega rikastada, õpilased saavad õppematerjalide abil iseseisvalt õppida ning lapsevanemadki leiavad tuge oma laste abistamiseks.

Iga kasutajaks registreerunu saab enda loodud õppematerjale E-koolikotti lisada. Lisaks õpetajate loodud materjalidele leiab E-koolikotist ka väljaandjate loodut. Samuti on digitaalsesse seljakotti lingitud õppetööks sobivat õppevara kogu maailmast.

E-koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult. Iga E-koolikoti kasutaja saab koostada endale sobiva sisuga digikogumikke – konkreetset teemat terviklikumalt käsitlevad kogumikud võivad olla alternatiivne võimalus õpikute kõrval. Lisaks sellele koostame järgnevatel aastatel aineühenduste kaasabil kõikidele kasutamiseks avatud digikogumikke.

Digitaalsete õppematerjalide sisu loomiseks on õpetajatel kasutada ka interaktiivsed töövahendid, mis asuvad siin.

Kust leida digiõpikuid?

  • Digiõpikud leiab e-koolikotist vastavalt Opiq keskkonnas ja Foxcademy keskkonnas.
  • Õpikute nimekirja leiab siit: exceli fail, pdf fail
  • Juhised õpikute vaatamiseks ja kasutamiseks saab küsida oma lapse koolist.
  • Kõik digitaalsed õppematerjalid on leitavad samuti E-Koolikotist.

Mis on digiõpik?
 

Digiõpik on digitaalne õppematerjal - õpik, töövihik ja vihik ühes. See on keskkond, mis pakub uusi teadmisi juba õpitu kohta, võimalust uurida rohkem ja süvitsi, täita ülesandeid, saada tagasisidet ja iseseisvalt edasi õppida.

Võrreldes paberõpikutega saab digiõpikutes luua erinevate õppeainete, teemade, klasside ja kursuste vahel paremaid ja vahetumaid seoseid.

Digiõpikud muudavad koolikoti kergemaks, kuna edaspidi piisab kõikide õpikute kasutamiseks vaid ühest nutiseadmest.

Mis ei ole digiõpik?
 

Digiõpik ei ole lihtsalt sisse skaneeritud või PDF-formaadis versioon paberõpikust. See on interaktiivne keskkond, kus saab liikuda nii varasemate kui ka järgmiste klasside materjalide juurde.

Digiõpik ei ole staatiline, vaid ajas muutuv, täiendatav, isikupärastatav ja arenev keskkond.

Digiõpik ei ole koolidele kohustuslik, vaid laiendab võimalusi erinevate õppematerjalide kasutamiseks õppetöös.

 

Koolile - kuidas kasutada digiõpikuid?

Digiõpikuid tekib õpikute keskkonda ajas aina juurde – nii samade õppeainete alternatiivseid lahendusi kui ka neid üksikuid, mis täna veel puudu.

Selleks, et õpilased ja õpetajad digiõpikuid kasutada saaksid, peab aga kool pöörduma Opiq veebikeskkonnas viidatud kontaktaadressil teenuse pakkuja poole. Koolipoolne pöördumine on vajalik ka selleks, et õppetegevust saaks keskkonnas õpetajate ja õpilaste vahel sidustada (nt kodutööde esitamine, teadmiste kontrollid, õpijärg jne).
 

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2019