Karjääriõpe

Igal inimesel on õigus ja võimalus teha valikuid oma töö- ja huvialaseks eneseteostuseks. Selleks, et oma elu ja karjääri teadlikult juhtida, on oluline osata seda teha. Karjääriõpe keskendubki õpilase karjääri kujundamise pädevuste arendamisele. Õpilane saab teadlikumaks iseendast ja oma võimalustest, samuti omandab ta teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest.
Neid teadmisi saab kasutada karjääri kujundamisel kogu oma elu jooksul.

Karjääriõpe ja karjääriõpet toetavad tegevused on Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalas. Ministeerium vastutab ainekavade, õppevara, metoodikate arendamise ning kvaliteedi juhtimise (sh õpetajate ja koolimeeskondade täienduskoolitused, seire ja analüüsitegevused ning kommunikatsiooni) eest.

Karjääriinfot ja –nõustamist pakub noortele Eesti Töötukassa. Karjäärispetsialistidega saab kohtuda koolis või töötukassa karjäärikeskuses, samuti suhelda nendega e-kirja, skype’i või telefoni vahendusel. Täpsemalt saab selle kohta lugeda töötukassa kodulehelt

Karjääriõppe metoodikatest saab lähemalt lugeda Innove veebilehelt.

Viimati uuendatud: 28. veebruar 2019