Sa oled siin

Uuringud

Eesti põhikooliõpilastel on teiste riikide eakaaslastega võrreldes väga head finantsalased oskused, ilmneb värskelt avaldatud PISA 2012 finantskirjaoskuse testi tulemustest, mis viidi läbi PISA 2012 põhiuuringu raames. Testis osalenud 18 riigi seas olid Eesti 15-aastaste noorte tulemused kolmandal kohal Šanghai (Hiina) ja Belgia järel. Kokku tegi finantskirjaoskuse testi Eestis 1088 õpilast.

 

Äsja avaldatud OECD haridusstatistika kogumik Education at a Glance 2020 toob esile, et Eesti kutseharidussüsteemi eripäraks on kättesaadavus nii esmaõppijatele kui oskusi täiendavatele täiskasvanutele. Kõigist keskhariduse tasemel vanuses 25+ õppijatest õpib kutseõppes 77% õpilastest.

 

Head ajakirjanikud!

Reedel, 15. juunil kell 11.00-13.00 esitleme Eesti Rakendusuuringute keskuse CentAR uuringu „Õppekeel Eesti kõrghariduses“ tulemusi.

 

Homme kell 12 algab ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) pressikonverents, kus minister Mailis Reps ja OECD esindajad Daniel Sancez Serra ning Simon Normandeu tutvustavad OECD riikide haridusstatistika kogumikku koondatud Eesti andmeid võrdluses teiste riikidega.

 

Minister Mailis Reps ja analüüsiosakonna juhataja Aune Valk tutvustavad homsel pressibriifil uut Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüsi, mis annab ülevaate arengutest Eesti hariduse, teaduse, noorte- ja keelepolii

 

Täna kell 12 Eesti aja järgi avalikustatakse ülemaailmselt rahvusvahelise õpitulemuste uuringu PISA 2015 tulemused. Eesti tulemustest tehakse ülevaade ministeeriumi Tallinna esinduses toimuval ja kell 12 algaval pressikonverentsil, kus neid tutvustavad minister Mailis Reps, uuringu Eestipoolne läbiviija, sihtasutuse Innove esindaja Gunda Tire ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets.

Pressikonverents toimub teisipäeval, 6. detsembril kell 12 HTM-i Tallinna esinduses (Tõnismägi 11). Palume oma tulekust anda eelnevalt teada: info@hm.ee või telefonil 53400736.

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning ministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk tutvustavad täna kell 12 algaval pressikonverentsil uut aasta-analüüsi, mis annab ülevaate ministeeriumi vastutusvaldkondade arengutest ning väljakutsetest.

 

Homme kell 13 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses pressikonverents, kus minister Maris Lauri ja OECD esindajad Simon Normandeau ning Daniel Sanchez Serra tutvustavad OECD riikide haridusstatistika kogumikku koondatud Eesti andmeid võrdluses teiste riikidega.

 

Euroopa Majanduspiirkonna programmist toetatakse ligi 2 miljoni euroga projekte, millega aidatakse riski sattunud ja hariduslike erivajadustega lapsi, arendatakse tugispetsialiste, õppenõustamisteenuseid ning kaasavat hariduskorraldust.
 

 

Lehed