Sa oled siin

Taustaküsimustik

Lisaks vahetule oskuste mõõtmisele kogutakse PIAAC uuringu raames palju taustinfot ka näiteks vastanute haridustee, töökogemuse, sotsiaalmajandusliku tausta ja infotöötlusoskuste kasutussageduse kohta tööl ja kodus. Selle info kogumise eesmärk on muuhulgas võimaldada oskuste jaotuse analüüsimist ühiskonna erinevate gruppide lõikes ning hinnata oskuste taseme ja kasutussageduse mittevastavust. PIAACi taustinfo küsimustik avaldatakse pärast uuringu lõppemist.

2008.–2015. a taustinfo küsimustik koosnes kümnest suuremast plokist, vastavalt osadele nimetustega A – osa J.
Osa A – Üldine info vastaja kohta
Osa B – Haridus ja koolitus
Osa C – Praegune tööalane staatus ning tööajalugu
Osa D – Praegune töökoht
Osa E – Eelmine töökoht (kui vastaja küsitluse toimumise ajal ei töötanud)
Osa F – Töökohal kasutatavad üldised oskused
Osa G – Töökohal kasutatavad lugemis-, arvutus- ja IKT oskused
Osa H – Igapäevaelus kasutatavad lugemis-, arvutus- ja IKT oskused
Osa I – Mitmesugused küsimused vastaja kohta
Osa J – Taustinformatsioon pere, vanemate ja koduse keele kohta

Taustaküsimustik (HTML versioon)
Taustaküsimustiku kontseptuaalne raamistik (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 31. mai 2021