Stipendiumid

Riik toetab üliõpilasi stipendiumitega, et suunata noorte valikuid, motiveerida väga heade õpitulemuste saavutamist ja soodustada kõrgharidusõpingutes osalemist nii Eesti kui välismaa kõrgkoolides.

Riiklikud stipendiumid

Riiklike stipendiumite maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused" kehtestatud tingimustel. Riiklikke stipendiume on võimalik taotleda erinevatel kõrgharidusastmetel õppimiseks nii suurepäraste õpitulemustega üliõpilastel kui riiklikult prioriteetsetel erialadel õppijatel. Samuti toetatakse stipendiumiga erivajadusega ning vanemliku hoolituseta noori kõrgharidusõpingutes osalemiseks.

Eesti kõrgkoolides õppijatel on võimalik alates 2014. aasta kevadsemestrist taotleda tulemusstipendiumi. Suurepäraste õpitulemuste eest maksavad tulemusstipendiumit õppeasutused, kellele eraldatakse riigi poolt tegevustoetust. Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates esimese õppeaasta teisest semestrist ning stipendiumi suuruseks on 100 eurot kuus. Taotlemiseks on vajalik ühendust võtta oma kõrgkooliga.

Eraldi fondid on loodud riiklikult prioriteetsetel erialadel õppijatele – näiteks õpetajakoolituse ja IT eriala tudengitele. Lisaks on võimalik taotleda erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvualadega (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja -teenused ning ressursside väärindamine) seotud õppekavadel. Stipendiumite määruse kohaselt on erialastipendiumi suuruseks kõrghariduse I ja II astmel 160 eurot kuus.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Vanemliku hoolitsuseta kasvanud noorte kõrgharidusõpingute toetamiseks makstakse neile kuus 160 eurot.

Stipendiumid välismaalastele

Eesti riik pakub välisriikidega sõlmitud koostöölepingute alusel stipendiume ka nende riikide üliõpilastele, teadlastele ja õppejõududele Eesti kõrgkoolides õppimiseks, teadustöö tegemiseks ja õpetamiseks. Stipendiume vahendab Haridus- ja Noorteamet.

Stipendiumid välismaal õppimiseks

Lisaks pakutakse eraldi stipendiume üliõpilastele, kes soovivad  õppida väliskõrgkoolis lühiajaliselt või omandada täismahus bakalaureuse, magistri- või doktorikraad mõnes välisriigi tunnustatud kõrgkoolis.

Kristjan Jaagu stipendiumid

Eesti riik toetab doktorantide ja magistrantide välisriigis õppimist Kristjan Jaagu stipendiumidega, mida on võimalik taotleda erineva kestusega õppeks:

  • kraadiõpe - välisõpingud magistri- või doktoriõppe nominaalkestuse ulatuses;
  • välisõpe - välisõpingud 1-12 kuud;
  • välisõpingud kuni 30 päeva.

Noore õpetlase stipendium

Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on toetada andekaid Eesti keskkoolilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel tunnustatud välisülikoolides. Stipendiumiprogramm on loodud eraettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti koostöös.

Välisriikide stipendiumid

Haridus- ja Noorteamet korraldab Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud koostöölepingute alusel üliõpilas- ja teadlasvahetust. Samuti vahendab amet informatsiooni erinevate välisriikide poolt ühepoolselt pakutavate õppimis- ja stipendiumivõimaluste kohta.

Täpsema informatsiooni nii Eesti kui ka välisriikide poolt Eesti üliõpilastele pakutavate stipendiumide kohta leiab siit.

Stipendium väliseestlastele

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riiklikes rakenduskõrgkoolides. Toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel.

Alates 2021. aastast kannab programm nime väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm.

 

 

Viimati uuendatud: 23. november 2021