Refernet

ReferNet on Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi ja Norra hariduskoostöö võrgustik, mis koondab infot liikmesriikide kutseharidussüsteemide ja -poliitika kohta ning seirab riikide kutsehariduse arengut.

ReferNeti tööriistad, andmebaasid ja väljaanded:

  • Vocational education and training in Europe - Euroopa riikide kutseharidussüsteemide kirjeldused ja tööriist eri riikide võrdlemiseks.
  • VET in Europe ‒ kõigi Referneti partnerriikide kutseharidussüsteemide kirjeldused, sh taust, õppe struktuur ja korraldus, osalus, rahastamine, kvalifikatsioonide süsteem, karjäärinõustamine, kutsehariduse populariseerimine (40‒50 lk)
  • Short description of VETVET in Europe kogumike põhjal koostatud EL eesistujariikide kutseharidussüsteemide kirjeldused (60‒70 lk)  
  • Country reports – artiklid Euroopa kutsehariduses aktuaalsetel teemadel, nt oskuste prognoosimine ja tulevikuoskused, väljalangevuse ennetamine, õpetajate ja koolitajate toetamine, mobiilsus. Temaatillised artiklid täiendavad riikide kutseharidussüsteemide kirjeldustes ja lühiülevaadetes esitatud üldinfot ning järgivad ühtset struktuuri, võimaldades riike omavahel võrrelda.
  • National policy developments – riikide kutseharidusreformide ülevaated
 

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, mis kogub ja levitab teaduspõhist ja võrreldavat teavet riikide kutsehariduse kohta ning koordineerib koostöövõrgustike Refernet ja Skillsnet tegevust, et toetada kogu Euroopa kutsehariduspoliitika arendamist ja rakendamist. 

Vt ingliskeelset lühitutvustust

Kontakt

Eesti kutseharidust tutvustav video
 

 

Eesti ülevaated

Ilmunud artiklid

Ilmumas artiklid

  • Kutsehariduse õpetajate ja juhendajate toetamine (2022)

Eesti keeles

Eesti lühiuudised

 

 

Viimati uuendatud: 22. aprill 2022