Sa oled siin

Andmebaasid

PIAACi andmeid saavad kasutada kõik huvilised, kuid andmete kasutamisel tuleb silmas pidada, et oskuste tulemused on esitatud tõepäraste väärtustena ja andmeanalüüsis tuleb sellest tulenevalt arvesse võtta teatud iseärasusi. IEA on andmete korrektseks analüüsimiseks loonud SPSS andmeanalüüsi tarkvaral toimiva programmi Data Analyzer.

 • OECD mikroandmetega avalikuks kasutamiseks mõeldud andmebaas (Public Use Data File)

  Andmebaas on kättesaadav OECD kodulehel, kust on võimalik mikroandmeid endale riikide kaupa alla laadida. Tegu on andmebaasiga, kus ei näidata andmeid, mis võiksid kombinatsioonides võimaldada isikute kaudset tuvastamist.
 • PIAAC Põhjamaade andmebaas

  Eesti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani koostöös valmib 2014. aasta märtsis PIAAC Põhjamaade andmebaas, mis sisaldab lisaks nimetatud riikide küsitlusandmetele ka mitmesugust infot erinevatest registritest. Registriandmed puudutavad haridust ja omandatud kutseid, hõivet ja töötust, töötasu, eri toetusi ja riiki kolimist. Andmebaasi avamise hetkel sisaldab see registriandmeid 2008. ja 2011. aasta kohta. Tulevikus lisatakse andmebaasi ka aastate 2014. ja 2017. kohta käivad tunnused. Andmete esitamisel on peetud silmas, et isikuid poleks võimalik tuvastada.

  Sellele andmebaasile pääsevad ligi vaid teadlased ja analüütikud Taani Statistikaameti kaudu, esitades selleks taotluse Taani Riiklikule Sotsiaaluuringute Keskusele. Taotluse peavad heaks kiitma kõigi viie riigi PIAAC projektijuhid.


Rahvusvaheline andmebaas, mida on võimalik kasutada veebipõhise analüüsiprogrammi International Data Explorer abil

Ka see andmebaas on kättesaadav OECD kodulehelt. Analüüsiprogrammi võimalused erinevaid analüüsimeetodeid kasutada on piiratud, kuid sellega on väga mugav teha lihtsaid risttabeleid ja kiireid ülevaateid nii tabelite kui ka joonistena. Programmi suur eelis on, et see ei nõua andmete allalaadimist ning võtab ise arvesse tuletatud väärtustest ja replikatsiooni kaaludest tulenevaid erisusi, samuti on analüüsid sellega kiiremad. Ka saab programmiga teha sobivaid jooniseid.

Analüüsiprogrammi vajakajäämised lisaks analüüsimeetodite piiratustele:

 • selles andmebaasis pole kõiki tunnuseid;
 • vähem kui 60 vaatlusega gruppide kohta käivaid tulemusi ei näidata;
 • sagedusanalüüsides esitatakse üksnes osakaalud, vastavate vaatluste arvu valimis ei ole võimalik näha.

 

Viimati uuendatud: 16. mai 2014