Sa oled siin

Personaliinfo

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab 280 inimest. Üle 90% töötajatest on kõrgharidusega. Töötajate keskmine staaž asutuses on veidi alla 7 aasta.

01.03.2022. a seisuga on ministeeriumi koosseisus  319 teenistuskohta, neist ametnikke 176 ja töölepingulisi töötajaid 143.

 

Visioon: Igaüks tahab ja saab areneda, õppida, õpetada, et luua targalt ja hoolivalt tulevikku.

Missioon: Loome igale inimesele võimalused arenguks, õppimiseks ja eneseteostuseks.

 

Meie väärtused:

  • Asjatundlikkus

  • Avatus

  • Hoolivus

  • Koosloome

  • Usaldusväärsus

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi teenistuskohtade koosseis ja palgaandmed


Vastavalt avaliku teenistuse seadusele avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Failid: 
Viimati uuendatud: 7. oktoober 2022