Sa oled siin

Minister Tõnis Lukas

Tõnis Lukas on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister alates 18. juulist 2022. Ta kuulub erakonda Isamaa.

Tõnis Lukas sündis 5. juunil 1962 Tallinnas, ta on abielus ning kahe tütre ja ühe poja isa. Lukas astus 1992. aastal erakonda Isamaa ja on selle aseesimees.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2021-2022 oli Eesti Kirjandusmuuseumi direktor.
 • Aastatel 2019-2021 oli kultuuriminister.
 • Aastatel 2018-2019 oli Tartu Kutsehariduskeskuse direktor.
 • Aastatel 2013–2018 ja 1992-1995 oli Eesti Rahva Muuseumi direktor.
 • Aastatel 2011–2012 kuulus Riigikogu XII koosseisu.
 • Aastatel 2007–2011 oli haridus- ja teadusminister.
 • Aastatel 2002-2007 kuulus Riigikogu IX ja X koosseisu.
 • Aastatel 1999-2002 oli haridusminister.
 • Aastatel 1996–1997 oli Tartu linnapea.
 • Aastatel 1995–1996 kuulus Riigikogu VIII koosseisu, ta oli kultuurikomisjoni esimees.

Haridus


Lõpetas 1987. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning 1998. aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal magistrikraadi. Valdab eesti, inglise ja prantsuse keelt.

Muu

Lukas kuulub Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilisse malevkonda. 2006. aastal tunnustati Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

 

Haridus- ja teadusminister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 

Varasemad haridus- ja teadusministrid »

 

 • Haridus- ja teadusminister vastutab haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu eest ning koordineerib teadus- ja arendustegevuse kõrge taseme ja konkurentsivõime tagamist.

 • Haridus- ja teadusminister juhib haridus- ja teadusministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru haridus- ja teadusministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Haridus- ja teadusminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Haridus- ja teadusminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Haridus- ja teadusminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 18. juuli 2022