Riigihanked

Informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" "Haridus- ja Teadusministeerium".

 

Alla lihthanke piirmäära riigihanked

 

28.09.2022: Digitaalne terminoloogiasõnastik mootorsõidukitehnikutele


Haridus- ja Teadusministeerium ootab pakkumusi Digitaalne terminoloogiasõnastik mootorsõidukitehnikutele  tellimiseks vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile karin.ruul@hm.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2022 kell 10.00.

Lisainfo: Karin Ruul, karin.ruul@hm.ee

Hankedokumendid

 

28.09.2022: Digitaalne õpik „Ehitamise alused“


Haridus- ja Teadusministeerium ootab pakkumusi digitaalse õpiku „Ehituse alused“  tellimiseks vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile karin.ruul@hm.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.10.2022 kell 10.00.

Lisainfo: Karin Ruul, karin.ruul@hm.ee

Hankedokumendid

 

28.09.2022 KORDUSHANGE: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine: Osa 2: Õppeaine „Muusikaaine“ 3 kohustusliku kursuse ja 1 valikkursuse materjalid
 

Haridus- ja Teadusministeerium ootab kordushanke raames pakkumusi Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide ajakohastamise hanke osale 2: Õppeaine „Muusikaaine“ 3 kohustusliku kursuse ja 1 valikkursuse materjalid. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile mirjam.puumeister@hm.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.10.2022 kell 17.00.

Lisainfo: Mirjam Puumeister, mirjam.puumeister@hm.ee

Hankedokumendid

 

29.08.2022: Digiõppevaramu loodusvaldkonna õppevara ajakohastamine


Haridus- ja Teadusministeerium ootab pakkumusi Digiõppevaramu loodusvaldkonna õppevara ajakohastamise tellimiseks vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile mirjam.puumeister@hm.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.09.2022 kell 09.00.

Lisainfo: Mirjam Puumeister, mirjam.puumeister@hm.ee

Hankedokumendid

 

 

    Viimati uuendatud: 28. september 2022