Sa oled siin

Maksekorraldus ja riigilõivu määrad

2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud riigilõivuseadusega on muutunud riigilõivumäärad haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas.

Maksekorraldus:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB Pank AS: EE891010220034796011 viitenumber 2900073546

Swedbank AS: EE932200221023778606 viitenumber 2900073546
 

 

Taotleja riigilõiv (EUR)

  • alushariduse puhul 500 eurot

  • põhihariduse puhul 500 eurot kooliastme kohta

  • üldkeskhariduse puhul 500 eurot

  • Kutseõppe läbiviimise õiguse saamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot õppekavarühma kohta. Kutseseaduse alusel kutset andva organina tegutsemise õiguse taotlemiseks avalikul konkursil osalemise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot

  • Noorte püsilaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot

  • Mootorsõidukijuhi koolitamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot ühe põhi- ja alamkategooria kohta (näide: kui taotletakse tegevusluba koolituste läbiviimiseks ühes põhikategoorias ja kahes alamkategoorias, tuleb tasuda riigilõiv summas 300 eurot)

  • Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 100 eurot ühe keeleoskustaseme kohta

  • Vedurijuhi koolituse läbiviimise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 100 eurot

  • Turvatöötaja õppe korraldaja tegevusloa taotluse läbivaatamise eest 100 eurot
  • Huvikooli Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot

 

Viimati uuendatud: 24. märts 2022