Sa oled siin

Küsitluse läbiviimine

PIAAC uuringu esimene etapp toimub 2021. aasta suvel.

Uuringu ajakava

 • ettevalmistav etapp, 2018–juuni 2021
 • uuringu esimene etapp, juuni–september 2021
 • uuringu teine etapp (põhiuuring), august 2022–aprill 2023
 • uuringutulemuste avalikustamine, 2024. aasta lõpp

Uuringu esimene etapp viiakse läbi valitud omavalitsustes. Esindatud on võimalikult erinevad piirkonnad – suur- ja väikelinnad, maapiirkond – ning kaasatud nii eesti kui vene emakeelega elanikud. Põhivalimisse kuulub 3200 ja reservvalimisse 640 inimest. Uuringus osalemiseks küsitakse valimisse sattunud inimestelt nõusolek. Küsitlus viiakse läbi vastaja kodus või mõnes muus küsitlejale ja vastajale sobivas kohas.

COVID-19 viiruse leviku ennetamine

Küsitluse turvaliseks läbiviimiseks võetakse kasutusele kõik Terviseameti poolt soovitatud kaitsevahendid COVID-19 leviku tõkestamiseks. Terviseamet avaldab oma kodulehel COVID-19 nädala epiidülevaate viiruse leviku kohta maakonniti. Jälgime olukorda iganädalaselt ning küsitleja ei alusta tööd enne, kui haigestumine piirkonnas on keskmine või alla selle. Kõik meie küsitlejad on läbinud Terviseameti poolt korraldatud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete koolituse. Küsitleja hoiab terve küsitluse aja küsitletavaga kahemeetrilist distantsi ning on varustatud järgmiste kaitsevahenditega:

 • visiir ja mask;
 • desinfitseeriv vahend käte ja pindade puhastamiseks;
 • ühekordsed kummikindad;
 • prügikott isikukaitse- ja puhastusvahendite utiliseerimiseks.

 

 

Küsitluse läbiviimine

Küsitlus algab taustaküsimustiku täitmisega, mille käigus küsitleja ise kannab uuringus osaleja vastused arvutisse. Taustaküsimustiku täitmine võtab keskmiselt aega 30-45 minutit.

Järgnevalt lahendab uuringus osalev inimene iseseisvalt tahvelarvutis erineva raskusega ülesandeid. Ülesanded on uuringusse valinud rahvusvahelised ekspertgrupid. Ülesannete lahendamine võtab eeldatavalt aega umbes 40-50 minutit, kuid ajalist piirangut ei ole seatud.

Uuringu täitmisel on raskusaste individuaalne, st ülesannetega liigutakse edasi olenevalt sellest, kuidas vastatatakse eelnevatele küsimustele. Uuringu esimeses etapis vastab inimene vaid ühe juhuslikult selgunud põhioskuse küsimustele. Neid küsimusi on rohkem kui põhiuuringus, st keskmine vastamise aeg ei ole lühem. Põhiuuringus on eeldatavasti küsimuste arv väiksem, kuid igaüks lahendab ülesandeid kõigist kolmest oskuste moodulist.

Kuigi uuritavad oskused ei kata kõiki, mida edukas toimetulek ühiskonnas eeldab, on tegu oskustega, mis on:

 • laiapõhjalised ja vajalikud, et osaleda aktiivselt tööturul, hariduses ja ühiskonnaelus;
 • aluseks mitmete teiste oskuste omandamisele;
 • õpitavad, mistõttu saab neid poliitika kujundamisega mõjutada.

 

Viimati uuendatud: 17. mai 2021