Koolijuhtide järelkasvuprogramm

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Programmi kümne kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks teadmiste ja oskuste omandamise ning mõttekaaslaste, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt võrgustiku loomise kaudu. Õppimine toimub muuhulgas töövarjutamiste, õppevisiitide, kootsingu ja koolijuhtimisülesannete elluviimise teel. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteametiga elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi I lend ja Facebooki pildigalerii, kus on esimese lennu programmi järelkaja. Loe ka I lennu raamatut "K.Ä.K.K. ehk Kursuslaste Ägedamaid Korjatud Kilde".

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi II lend ja Facebooki pildigalerii, kus on teise lennu programmi järelkaja.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi III lend ja Facebooki pildigalerii, kus on kolmanda lennu programmi järelkaja. 

 

Kandideerimine

 

Programmi IV lendu kandideerimine lõppes 25. juulil. Info programmi ja kandideerimise tingimuste kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt

Lisainfo: koolijuht@harno.ee

Viimati uuendatud: 5. august 2021