Visiooniloome

Ekspertrühmad ministeeriumi poliitikavaldkondade 2021 - 2035 visioonidokumendi koostamiseks tegelesid kolme teemaga: heaolu ja sidusus, konkurentsivõime, väärtused ja vastutus. Neid valdkondi mõjutavad haridus, teadus, noorte- ja keelevaldkonnad kõige enam. 

 

Märtsis 2019 valminud kolme ekspertrühma visioonidokumendid ja nende põhiideid koondav ühine visioonidokument on sisendiks kevadel 2019 algavaks arengukavade koostamiseks, pakkudes värsket, teadmuspõhist vaadet ja ideid ministeeriumi poliitikavaldkondade tuleviku kujundamiseks.

Ministeerium kutsus võimalikud eksperdid 16.05.2018 uue strateegiaprotsessi avaüritusele, kus osalejad said muuhulgas valida ka endale kõige enam huvipakkuva ekspertrühma. Ekspertide töö  oli vabatahtlik panus. Ekspertrühmade juhtide leidmiseks korraldas ministeerium avaliku konkursi. 

Ekspertrühmade juhid olid:

  • prof. Raul Eamets – konkurentsivõime ekspertrühm;
  • prof. Marju Lauristin ja prof. Krista Loogma - heaolu ja sidususe ekspertrühm;
  • prof. Margit Sutrop – väärtuste ja vastutuse ekspertrühm.

 

Eksperdid ei esindanud konkreetseid huvipooli ega institutsioone vaid on ministeeriumi vastutusvaldkondade  sõltumatud, suure teadmiste- ja kogemuspagasiga inimesed (teadlased, praktikud), kes soovivad edendada Eesti elu ja kes on viimastel aastatel ka oma valdkonna arendusküsimustes kaalukalt sõna võtnud.

Ekspertrühmade juhtidel oli täielik vabadus töömeetodite ja allikate valikul. Ministeeriumi analüüsiosakond toetas ekspertrühmi, pakkudes andmeid ja analüüse ning korralduslikku tuge. Kuigi esmase ekspertide valiku tegi ministeerium, olid ekspertrühmade uksed siiski ka hiljem avatud oma valdkonna tipptegijatele ja arendajatele. Nii suurenesid ekspertrühmade koosseisud algsega võrreldes umbes 1/5 võrra  ekspertrühmade endi ja erinevate huvipoolte ettepanekutel. 

Alates 2018. a lõpust arutati kolme ekspertrühma ettepanekuid mitmetel valdkondlikel ideekorje üritustel. Ürituste materjalid leiate siit.

Ekspertrühmade töö lõpptulemid – visioonidokumendid – on avalikustatud  ministeeriumi veebilehel ja esimest korda tutvustati neid 15. aprillil 2019 toimunud visioonikonverentsil.

Arvamused ja ettepanekud visioonidokumentide kohta on oodatud aadressil strateegia@hm.ee.

 

 

Viimati uuendatud: 27. august 2020