Ideekorje

Perioodi 2021 – 2035 planeerimiseks kogus Haridus- ja Teadusministeerium 2018. aastal ja 2019. aasta alguses huvipoolte ettepanekuid ning korraldas visiooniarutelusid. Sellelt lehelt leiate ideekorje ürituste  ja arutelude materjalid.
Kogutud ettepanekutele ja analüüsidele toetudes koostasid ekspertrühmad visioonidokumendid, mida esitleti visioonikonverentsil 2019. aasta aprillis.

 

Kuupäev

Koht

Üritus

Kokkuvõtted, materjalid, viidad
2018      
K 16.05 Tallinn Strateegiprotsessi avaüritus  Materjalid
R 10.- L 11.08 Paide Arvamusfestival

Arutelude kokkuvõte:

I. Kaasav haridus – päästerõngas või kivi kaelas?
II. Digimuutuv Kool
III. Kes peaks otsustama, mida peaks õppima?
IV. Kuidas teha nii, et suurepärase matemaatika ja kirjaoskusega noored ei feiliks päriselus?
V. Kui kergendaks koolikoormat?
VI. Igasse kooli oma ÕNNEalajuhataja
VII. Haridus 2.0 - milline uuendus tuleks installida?
 

N 4.- R 5.10

Tallinn

Noorsootöö Foorum

Kokkuvõte, slaidid, analüüs, pildid
Järelvaatamine

K 10.10

Tallinn

Riigikogu teaduskonverents

Ettekanded
Järelvaatamine

T 23.10.2018

Tallinn

Rakenduskõrghariduse visioonipäev

Kokkuvõte, teesid
Järelvaatamine
 

R, 26.10.2018

Tallinn

XXII Täiskasvanuhariduse Foorum

Ajakava ja ettekanded
Lauaarutelude kokkuvõtted
Järelvaatamine

E, T, 5.-6.11

Tallinn

Keelefoorum

Programm ja ettekanded

Töötubade kokkuvõtted:
I Keel ja tööturg
II Mitmekultuurilise kooli arengumudelid
III Sidus Eesti
IV Õhin olla emakeelne
V Õnn ja heaolu

Ettepanekud keelfoorumi avatud postkastist

T 13 ja K 14.11

Pühajärve

EKEÜ kutsehariduse konverents

Ettekanded ja ettepanekud

N 15.11

Tartu

Teadusfoorum „TeadusEST 2018“

Ettekanded, järelvaatamine, pildid

N 15.11

Paide

Eesti Spordi Kongress

Ettekanded ja ettepanekud

23. – 25.11

Tallinn ja Viljandi

Kultuuri ja hariduse kongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“

Strateegiateemalised arutelud toimusid kongressi töötubades 24.11 Viljandis. 

Töötubade kokkuvõtted

Järelvaatamine, 1. päev (teadus)
Järelvaatamine, 2. päev (haridus)
Järelvaatamine, 3. päev (kokkuvõtlik arutelu "EV 100")

K 5.12 – N 6.12

Tartu

Algatuse „Huvitav Kool“ hariduskonverents „Olen kohal, mõtlen kaasa

Ettekanded, 5. detsember
Ettekanded, 6. detsember

Järelvaatamine

N 6.- R 7.12

Tartu

Väärtuskasvatuse konverents "Eesti 2018- väärtuspõhine vaade haridusele"

Ettekanded ja järelvaatamine

2019      
E 04.02 Tallinn Algatuse "Huvitav Kool" kooliuuenduste arutelu

Algatuse "Huvitav Kool" eestvedamisel arutasid ligi 70 koolide ja koolipidajate ning hariduse sõprade esindajat, millised Eesti koolide parimad praktikad toetavad ekspertide pakutud haridusvisioonide rakendumist.https://www.huvitavkool.ee/

Ettekanded ekspertrühmade juhtidelt: heaolu ja sidusus, konkurentsivõime, väärtused ja vastutus

Arutelude kokkuvõtted: tööelu ja karjäärivalikud koolis, võimestav haridus, õpetaja roll, haridusprotsess loob heaolu

 

Viimati uuendatud: 13. veebruar 2020