Sa oled siin

Hariduse seire- ja mõõdikutesüsteemi arendamise projekt 2019-2021

Selleks, et uuest haridusvaldkonna arengukavast tõuseks tulu lisaks riigile ka koolidele ja koolipidajatele, on tarvis arengukava eesmärkide saavutamist võimalikult täpselt jälgida nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka kooli tasandil. 

Koostöös OECD ja Euroopa Komisjoniga algatas Haridus- ja Teadusministeerium 2019 sügisel Eesti hariduse seire- ja mõõdikutesüsteemi arendamise projekti

 • Projekti eesmärk: töötada välja Eesti haridusvaldkonna tulemusraamistik / mõõdikutesüsteem ja seirepõhimõtted, arvestades Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035 eesmärke, samuti Euroopa Liidu valdkondlikke eesmärke. 
 • Tõenduspõhine tulemusraamistik peab aitama riigil, koolidel ja koolipidajatel hariduskava sihtide saavutamist jälgida; samuti viima õppeasutuse tulemuslikkuse hindamise uutele alustele, mille keskmes on õppija individuaalsete vajaduste märkamine ja võimekuse väärtustamine. 

Projekti tulemused:

 • Koostöös huvipoolte ja rahvusvaheliste ekspertidega valmis andmepõhise hariduse seire- ja hindamissüsteemi ettepanek, arvestades Eesti elukestva õppe strateegia 2014 - 2020 elluviimise kogemustega.
 • Projekti käigus õpiti teiste riikide parimatest praktikatest, tehti ettepanekuid kehtivate regulatsioonide ja praktikate muutmiseks.

Koostöö OECDga mõõdikute ja seiresüsteemi projekti raames lõppes aprillis 2021, kuid uue haridusvaldkonna arengukava seire- ja mõõdikutesüsteemi arendamine jätkub.

 

Projekti tegevused

 • Eesti hariduse, sh Elukestva Õppe Strateegia (EÕS) tulemusraamistiku analüüs
 • Eesti hariduse huvipoolte aruteluseminar 27. mail 2020
 • Analüütilise raamistiku ettepanek
 • Koolide ja koolipidajate andmevajaduse analüüs (OECD koostöös Tallinna Ülikooliga)
 • Eesti hariduse tulemusraamistiku/ mõõdikutesüsteemi väljatöötamine ja valideerimine (OECD, HTM)
 • Koolitus ministeeriumi ja selle ametite andmeanalüütikutele mõõdikute väljatöötamise ning kvantitatiivse modelleerimise teemal
 • Lõpuseminar huvipooltega Eesti hariduse mõõdikutest ja seirest kooli tasandil 27. aprillil 2020

Täpsemalt saab projekti tegevustest lugeda siit

 

Lisainfo

 • Tiina Annus, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik: tiina.annus@hm.ee; +372 735 0289
 • Elo Tuppits, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik: elo.tuppits@hm.ee; +372 569 20435

Projekti käigus valminud materjalid

OECD kokkuvõtted tegevuste täitmisest
1.  Eesti hariduse, sh EÕSi seire- ning hindamissüsteemi võrdlev analüüs (inglise keeles)
2.

Analüütilise raamistiku ettepanek Eesti hariduse senise seirepraktika, andmeallikate ja mõõdikute  hindamiseks (inglise keeles)

3. Eesti hariduse huvipoolte aruteluseminar hariduse seire, mõõdikute ja andmevajaduse teemal (27. mai 2020) (inglise keeles)
29.04.2021 lõpuseminari materjalid
  Seminari päevakava
  Seminar Agenda and Executive Summary of the Project
1. Haridusvaldkonna arengukava 2035 ja selle seire (Tatjana Kiilo, HTM)
2. Developing Indicators to Monitor the Education Strategy 2035 (OECD)
3. Andmekasutus ja andmevajadus kooli ning kohalikul tasandil (Kairit Tammets, TLÜ)
4.

Using Indicators for Strategic Monitoring (OECD)

5.  Arutelude kokkuvõte
27.05.2020 seminari materjalid (inglise keeles)
  Seminari tutvustus ja päevakava
  Sissejuhatus projekti taustast ja lõppsõnad
1. The Estonian education monitoring system: current situation and future trends, and an OECD perspective
2. The Danish education monitoring system
3. The Dutch education monitoring system
4. OECD Monitoring Framework Mapping the Estonian education strategy to the OECD framework
5. A proposed set of indicators to monitor the Estonian education strategy
27.05.2020 seminari materjalid (eesti keeles)
1. Eesti hariduse seiresüsteem: praegune olukord ja tulevikutrendid, OECD perspektiiv. Tõlgitud alates slaidist 11: Haridusvaldkonna sidusrühmade tagasiside OECD külastuse ajal
2. Taani hariduse seiresüsteem, koolide inspekteerimine
3. Hollandi hariduse seiresüsteem, koolide inspekteerimine
4. Analüütiline raamistik Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seire- ja mõõdikutesüsteemi kaardistamiseks
5.  Elukestva õppe strateegia 2020 indikaatorite ettepanekud
  Arutelu taustamaterjal: seosed Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide ja mõõdikute vahel

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2021