Aasta õpetaja gala

Maailm meie ümber on pidevas muutumises. Kindel saab aga olla, et Eesti pühendunud haridustöötajad teevad suurepärast tööd, mis väärib märkamist ning tunnustamist nii igapäevaselt kui kord aastas ka riiklikul tasemel. Silmapaistvad õpetajad ja teised haridustöötajad on eeskujuks ning loovad iga õppija arengut toetades homset ja paremat Eestit. 
 

Kutsume kõiki, kes on märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama! 

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada kümnendat korda toimuval aasta õpetaja galal haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. 

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele sel aastal viiendat korda kümme riiklikku aastapreemiat (a’ 10 000 eurot) ning kuni kolm elutööpreemiat (a’ 65 000 eurot). Galal tunnustatakse kõikide kategooriate laureaate. Rahalise preemia või kingituse pälvivad ka kõikide kategooriate nominendid. 

2022. aasta nominendid, laureaadid ja otseülekanne
 

Aasta õpetaja gala toimub 8. oktoobril Pärnu kontserdimajas. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon. 

Aasta kool 2022 kategooria ja kandideerimise tingimused.

Aasta kooli kategoorias tunnustatakse koole, kus õppimiseks on loodud koostööd soodustav ja loovust arendav õpikeskkond. Soovime esile tõsta neid koole, kus koolipere tunneb end hästi ning suhted õpilaste ja õpetajate vahel on toetavad ja kokkuhoidvad. Tiitlile kandideerimiseks tuleb kooliperel saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri.

Aasta kool 2022 kuulutatakse välja 27. mail Terevisiooni otsesaates.

Aasta kooli valimine on osa aasta õpetaja konkursist, seda korraldavad Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo ja küsimused: gala@hm.ee

10 soovitust ankeedi esitajale

  • Esita kindlasti oma kandidaat, valmistad sellega rõõmu nii endale kui temale!
  • ​Õige kategooria leidmiseks tutvu statuudiga.
  • Otsi mõttekaaslasi - ankeet saab koos täites sisukam.
  • Iseloomusta kandidaadi tegevust näidetega viimasest kolmest aastast.
  • Kontrolli üle kandidaadi nimi, töökoht ja e-posti aadress.
  • Jälgi, et esitad kandidaadi õiges piirkonnas – see on maakond või linn, kus ta töötab. 
  • Kontrolli üle oma e-posti aadress, saadame Sulle teavituse ankeedi kohalejõudmise kohta.
  • Pooleli jäänud ankeeti süsteem ei salvesta. Kui soovid seda täita pikema aja jooksul, salvesta fail oma arvutisse.
  • Aastapreemiale saab kandideerida uuesti kolme aasta möödumisel.
  • Kandidaadi esitamiseks elutööpreemia kategoorias vajad lisaks kaht soovitajat.
 

Kandidaatide esitamine

Kandidaatide esitamine lõppes 24. aprillil kell 23.59. Suur tänu kõikidele ankeedi täitjatele, kes võtsid õpetajate ning teiste haridustöötajate tunnustamiseks aja!

 

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub. 

Kategooria nimetus    
Aasta lasteaiaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta klassijuhataja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta kutseõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta tugispetsialist Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta huvialaõpetaja Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppejõud Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta õppeasutuse juht Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta haridustegu Statuut Esita oma kandidaat!
Aasta hariduse sõber Statuut Esita oma kandidaat!
Riiklik haridustöötaja elutööpreemia Statuut Esita oma kandidaat!

Ankeetidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale. 

 

Esitatud kandidaadid

 

Konkursi kirjeldus

 

Pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks 12 kategoorias tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Need esimese astme komisjonid esitavad kooliaasta lõpus finalistid riiklikule hariduspreemiate komisjonile, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate nominendid ning laureaadid, kelle peab kinnitama Vabariigi Valitsus.

Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse lõppotsuse langetamiseks augustis kogunevale riiklikule komisjonile.

 

Ajalugu


Aasta õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.

2013. aastal need kaks ettevõtmist ühitati, lisati ka õpilaste ja juhendajate tunnustamine. Töötati välja veel viie statuudi kirjeldused ning täiendati korraldust. Algatus tipnes 5. oktoobril 2013. aastal Vanemuise kontserdisaalis galaõhtuga, millest tegi otseülekande ka Eesti Televisioon. Ürituse peakorraldajad olid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Eesti Haridustöötajate Liit. Tänaseks on saanud sellest iga-aastane õpetajate tunnustussündmus.

Vaata ka teisi videosid Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube'i kanalil, kust leiate ka meelelahutuslikud galaprogrammi lühifilmid.

 

 

Viimati uuendatud: 10. oktoober 2022