UNESCO

UNESCO on ÜRO eriorganisatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas.

Selleks edendab UNESCO rahvusvahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning meedia valdkonnas. Hariduses on UNESCO peamiseks ülesandeks nõustada arenguriike hariduspoliitikate kujundamisel ning ellu viimisel. Eesti ühines UNESCOga 14. oktoobril 1991.

2013. a sügisest 2017. a sügiseni oli Eesti esimest korda UNESCO täitevkogu liige. Täitevkogu on UNESCO juhtorgan, kuhu kuulub 58 liikmesriiki (kokku on liikmesriike 195).

10. novembril 2017. a kinnitati UNESCO peakonverentsil organisatsiooni peadirektoriks Audrey Azoulay, endine  Prantsusmaa kultuuri- ja kommunikatsiooniminister.

Eestis koordineerib UNESCOga seotud tegevusi ja koostööd UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Lisainfo

Haridus- ja teadusnõunik Katrin Rein Eesti alalinses esinduses OECD ja UNESCO juures, katrin.rein@mfa.ee

 

 

Olulisemad teemad hariduskoostöös:

  • Kestliku arengu eesmärgid hariduses - 2015. a 25. septembril võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Hariduses on välja töötatud 11 globaalset indikaatorit ning 32 temaatilist indikaatorit, mille seiret ja vastavate aruannete koostamist koordineerib UNESCO. Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdid osalevad UNESCO Statistika Instituudi juhitavates indikaatorite töögruppides; vt ka Säästva arengu haridus
  • Kõrghariduse kvalifikatsioonide ülemaailmse konventsiooni väljatöötamine - Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht kuulus aastatel 2016-2017 konventsiooni väljatöötamise töörühma ning jätkab Eesti eksperdina konventsiooni erikomitees.  Ülemaailmse konventsiooni väljatöötamine on seotud üha kasvava akadeemilise mobiilsuse ja sellest tingitud vajadusega õiglase ja ühtsetel põhimõtetel tugineva tunnustamise süsteemi järele. Konventsioon lihtsustab kõrgharidusega inimeste ligipääsu õpingute jätkamisele mistahes riigis;
  • Eesti UNESCO ühendkoolide võrgusti (sh rahvusvaheline Läänemere projekt ehk Baltick Sea project (BSP)) - UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja MTÜ Mondo koordineerivad Eestis UNESCO ühendkoolide võrgustikku, millesse kuuluvad koolid viivad ellu erinevaid projekte, mille kaudu tutvustatakse innovaatilisi meetodeid ja lähenemisi hariduses.

 

Viimati uuendatud: 4. mai 2021