Rahastamine

Haridus- ja Teadusministeerium toetab hariduse, teaduse, keelepoliitika ja noortevaldkonna arendamist riigieelarveliste ja Euroopa Liidu vahenditega.

Peamised toetusskeemid on kajastatud erinevate tegevusvaldkondade all (leitavad peamenüüst üleval või allpool). Nendeks on haridustoetus, õpetajate lähtetoetus, õppetoetused ja õppelaenud, teaduse ja noorsootöö rahastamine.

Siin alajaotuses (üleval alammenüüs) kajastatakse aga välisvahendeid ja strateegiliste partnerite rahastamist Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas.

 
kassa

 

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2020