Õpingute jätkamine

Kõigil, kes on lõpetanud mõne kutseõppe õppekava, on soovi korral võimalik edasi õppida. Edasiõppimise võimaluste valikul on oluline silmas pidada, kas soovitakse ennast samas valdkonnas täiendada või omandada hoopis uus kutse. Samuti tuleb arvestada eelnevat haridustaset enne kutseõppesse astumist.

 • Teise taseme kutseõppe lõpetanu, kellel ei ole põhiharidust, saab õpinguid jätkata kolmanda taseme kutseõppes.

   

  Kui põhihariduseta lõpetaja on vähemalt 22-aastane, siis on tal õigus jätkata õpinguid kutsekeskharidusõppes, kui ta suudab tõendada, et tal on olemas põhiharidusele vastavad kompetentsid (teadmised, oskused, hoiakud).

   

  Põhiharidusega teise taseme kutseõppe lõpetaja saab asuda omandama üldkeskharidust (nt. täiskasvanute gümnaasiumis). Samuti on tal võimalus omandada kutsekeskharidust või alustada õpinguid neljanda taseme kutseõppes esmaõppe õppekavadel.

 • Kolmanda taseme kutseõppe lõpetanu, kellel ei ole põhiharidust ja kes on vähemalt 22-aastane, võib jätkata õpinguid kutsekeskharidusõppes, kui ta suudab tõendada, et tal on olemas põhiharidusele vastavad kompetentsid (teadmised, oskused, hoiakud).

   

  Põhiharidusega kolmanda taseme kutseõppe lõpetaja võib asuda omandama üldkeskharidust (nt. täiskasvanute gümnaasiumis). Samuti on tal võimalus omandada kutsekeskharidust või alustada õpinguid neljanda taseme kutseõppes esmaõppe õppekavadel.

 • Neljanda taseme kutseõppe kutsekeskhariduse lõpetanu võib jätkata õpinguid kutsehariduses neljanda või viienda taseme jätkuõppe õppekavadel. Samuti võib ta jätkata kõrgkooli bakalaureuseõppes  või rakenduskõrghariduse õppekavadel.

   

  Kutsekeskhariduse lõpetanul on võimalik jätkata peale lõpetamist ühe aasta ulatuses üldharidusõpinguid täiskasvanute gümnaasiumis, et valmistuda kõrgkoolidesse sisseastumiseks.

   

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõppe õppekava lõpetaja, kellel puudub keskharidus, saab jätkata õpinguid neljanda taseme kutseõppe jätkuõppes või keskhariduse omandamiseks asuda õppima gümnaasiumis või kutseõppeasutuses kutsekeskhariduse õppekaval.

   

  Neljanda taseme jätkuõppe õppekava lõpetaja, kellel puudub keskharidus, saab keskhariduse omandamiseks jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutseõppeasutuses kutsekeskhariduse õppekaval.

   

  Keskhariduse olemasolul saab neljanda taseme jätkuõppe õppekava lõpetaja alustada õppimist kutsehariduse viienda taseme esma- või jätkuõppe õppekavadel. Samuti võib ta jätkata kõrgkooli bakalaureuseõppes  või rakenduskõrghariduse õppekavadel.

 • Viienda taseme kutseõppe esmaõppe lõpetaja saab jätkata õpinguid kutsehariduses viienda taseme jätkuõppes. Samuti võib ta jätkata kõrgkooli bakalaureuseõppes  või rakenduskõrghariduse õppekavadel.

   

  Viienda taseme kutseõppe jätkuõppe lõpetanu saab asuda õppima kõrgkooli bakalaureuseõppes  või rakenduskõrghariduse õppekavadel.

 

 

Viimati uuendatud: 23. september 2015