You are here

Statistics and analysis

Lisaks OSKA raportitele, mis annavad ülevaate milliseid spetsialiste Eestis erinevates majandussektorites tulevikus vajatakse, hakkab Haridus- ja Teadusministeerium koostama ka EIOSKA raporteid. EIOSKA raportites käsitletakse seda, milliseid ameteid tulevikus ei ole vaja ja mida õppima kindlasti ei peaks.

 

Täna toimub Tallinnas ministeeriumite ühishoones rahvusvaheline kutsehariduse konverents „Kas käes on pööripäev?“, kus räägitakse Eesti kutsehariduse hetkeseisust ning tutvustatakse värskelt valminud OECD raportit, mis pakub võimaluse arutleda, kuhu liigub tuleviku kutseharidus nii Eestis kui Euroopas. Konverentsi korraldamisel löövad kaasa kutsekoolide õppurid.

 

Minister Mailis Reps ja analüüsiosakonna juhataja kt Tatjana Kiilo tutvustavad täna, 22. augustil kell 12 ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) uut Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüsi. Kõik ajakirjanikud on oodatud!

 

Minister Mailis Reps ja analüüsiosakonna juhataja kt Tatjana Kiilo tutvustavad kolmapäeval, 22. augustil kell 12 ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) uut Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüsi. Kõik ajakirjanikud on oodatud!

 

The OECD Education Policy Report 2018, published today, recognizes Estonia for success in education policy and highlights reforms in general education and vocational education.

 

Täna avaldatud OECD raport „Hariduspoliitika väljavaade 2018“ kiidab Eestit edusammude eest haridusvaldkonnas, tuues esile reforme nii üld- kui ka kutsehariduses.

 

According to the mid-term evaluation of the Erasmus+ Programme, participation of Estonian citizens in the EU youth and education programmes has increased from 2007 to 2013 by 61%. Participants value highly their experience and 97% of them consider the impact of the programme to be important. European Commission evaluates Erasmus+ as one of the top three programmes in European Union.

 

Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas 2017. a haridusstatistika ja õppeasutuste tulemusnäitajad, mille kohaselt lõppenud aastal kasvas koolides haridusnõuetele vastavate õpetajate osakaal, kutsehariduses suurenes töökohapõhise õppe osakaal ja kutsekoolide lõpetajate töötasu ning kõrghariduses kasvas doktoriõppe lõpetajate arv.

 

Международное исследование гражданского образования, которое представили сегодня в Таллиннском университете, показывает, что уровень знаний молодых людей на тему гражданского общества за восемь лет позволил учащимся из Эстонии занять среди мировых стран шестое место после учеников из Дании, Тайваня, Швеции, Финляндии и Норвегии. Доверие эстонской молодежи к государственным институтам выросло до уровня Северных стран, понимание учащимися демократических принципов также постоянно улучшается.

 

Täna Tallinna Ülikoolis esitletud rahvusvahelisest kodanikuhariduse uuringust selgus, et Eesti noorte ühiskonna-alaste teadmiste tase on kaheksa aastaga viinud üleilmses võrdluses Eesti õpilased kuuendale kohale Taani, Taiwani, Rootsi, Soome ja Norra järel. Eesti noorte usaldus riigi institustsioonide vastu on tõusnud põhjamaade tasemele, ning demokraatilikud hoiakud on pidevalt paranenud.

 

Pages